Personeel Stad Brugge krijgt telewerk- en digitaliseringsvergoeding

20 Februari 2022

Personeel Stad Brugge krijgt telewerk- en digitaliseringsvergoeding

In zitting van 13 september 2021 keurde het College de visie rond hybride werken goed en de hieraan gekoppelde telewerk- en digitaliseringsvergoeding. 

Door corona wordt er (nog steeds) veel gewerkt van thuis uit. Personeelsleden die telewerken, maken echter zelf kosten die anders op conto van de stad zijn, denk maar aan water en elektriciteit. Groen-raadslid Karin Robert ijverde daarom vorig jaar reeds voor een telewerkvergoeding voor het Brugse stadspersoneel. “De extra kosten bij telewerk moeten vergoed worden. Dat is maar correct naar onze medewerkers toe.” 

Het dossier werd ondertussen voorgelegd aan de vakorganisaties en er werd ook een ruling goedgekeurd door de fiscus, zodat de rechtspositieregeling kan worden aangepast. 

De goedkeuring in september vorig jaar door het college hield in: een telewerkvergoeding van 2 euro per dag en dit met een begrenzing van 18 euro per maand. Medewerkers die niet kunnen telewerken (en hun inwonende familie) kunnen dan weer intekenen op een goedkoop abonnement voor hun smartphone via de stadsprovider. De Stad komt hen ook tegemoet via een digitaliseringsvergoeding van 5 euro/maand.

Raadslid Karin Robert stelde reeds vorig jaar augustus hieromtrent een schriftelijke vraag. ‘Nadat eerder het voorstel werd goedgekeurd door het college, wordt het nu voorgelegd op de gemeenteraad van maandag. Ik ben heel erg verheugd dat het stadsbestuur op mijn voorstel is ingegaan en ons personeel binnenkort een vergoeding krijgt.

Karin Robert
Geleenteraadslid