Personeel – dienst ruimtelijke ordening

06 Mei 2013

In hetvoorliggend dossier gaat het vooral over: opdeling in vier sectoren met een verantwoordelijke per sector een hoofd van de volledige dienst die een mandaatfunctie krijgt waarbij een technisch diploma geen vereiste is. De argumenten van het college: zie dossier management  De tegenargumenten van de vakbonden én van de huidige dienstleiding: hoe goed managen als de technische kennis er niet is Mijn bedenkingen een van de weinige dossiers waar de twee grote vakbonden ACOD en ACV niet akkoord gaan terwijl het VSOA wel akkoord gaat met het voorstel van het college. de huidige leiding van de dienst laten weten via de juridisch coördinator dat ook zij dit geen goed idee vinden. Toch wordt hierin doorgezet en dan vraag ik me af waar de verborgen agenda zit? Zijn binnen het huidige kader de verlovingsmogelijkheden voor een dergelijke functie te gering? Is men er van overtuigd dat er binnen het kader niemand bekwaam is om die leiding op zich te nemen? Heeft men reeds iemand achter de hand? Dit kan allemaal waar zijn en legitiem, maar zeg dat dan gewoon en ga daarover de discussie aan. Ten overstaan van een mandaatfunctie op zich heb ik de volgende bedenkingen: De kans dat je een goede kandidaat kunt vinden is mijn inziens onzeker.  De mandaathouder verliest een stuk van de onafhankelijkheid die de statutaire ambtenaar wel heeft.  Dit zou er kunnen voor zorgen dat het belangrijke onderwerp “ruimtelijke ordening” voor de volgende jaren meer politiek wordt ingekleurd op het operationele vlak. Men stelt dat een technische competentie niet nodig is, maar om het even actueel te houden, hoe kan iemand een dienst RO leiden als hij/zij geen kaas gegeten heeft van bv de watertoets bij elke beslissing die in de toekomst zal genomen worden?  Dit zet de poort open voor vergissingen en politieke beïnvloeding die we in dit kader kunnen missen. Hoe zal de competentie gemeten worden?  Wat zullen de normen, de doelstelling enz.. zijn?  Wij keuren dit dossier niet goed.  Guido Maertens