Openstellen Vaartdijkstraat bedreigt fietsveiligheid (Persmededeling 17-2-2016)

17 Februari 2016

Groen Brugge is bezorgd over de beslissing van het stadsbestuur om, naar aanleiding van de werken ter hoogte van de Boeveriepoort, de Vaartdijkstraat tijdelijk open te stellen voor inkomend autoverkeer. Dit brengt de veiligheid van de talrijke fietsers in het gedrang. Bovendien mag dit niet leiden tot het permanent openstellen van deze groene fietsroute. Eerder liet het stadsbestuur weten dat het verkeer dat Brugge binnenkomt via de Boeveriepoort zal worden omgeleid naar de Bevrijdingslaan. Allicht is deze omleiding (mee) ingegeven door het idee van het stadsbestuur om ten allen tijde van de Bevrijdingslaan de toegangsweg tot Brugge te maken. Men kon er immers ook voor opteren om de werken in fasen op te delen en bijvoorbeeld kant per kant te werken, zodat gedurende de werken het verkeer blijvend gebruik kon maken van de Boeveriepoort.Maar Groen Brugge maakt zich zorgen over de beslissing om de Vaartdijkstraat tijdelijk open te stellen voor het autoverkeer richting de Ring, daar waar deze thans is afgesloten voor autoverkeer vanaf de Brugeoise. Onveilig voor fietser “Het staat vast dat er op dit moment voor de talrijke fietsers die gebruik maken van de Vaartdijkstraat een bijzonder onveilige verkeerssituatie wordt gecreëerd. Er werd immers geen enkele maatregel genomen ter beveiliging van de fietser langsheen dit gedeelte van de Vaartdijkstraat, zodat de fietser er eigenlijk letterlijk aan de kant wordt geschoven. Het gaat over fietsers die komen van Oostkamp en Sint-Michiels. Deze mensen kiezen voor een duurzame manier om zich te verplaatsen en komen nu in het gedrang door de extra auto’s op de Vaartdijkstraat. Dit staat haaks op de verduurzaming van de mobiliteit en het STOP-principe waar ook het nieuwe mobiliteitsplan voor wil gaan,” aldus Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen. Tijdelijk? Hoewel het opnieuw openstellen van de Vaartdijkstraat nergens voorkomt in het mobiliteitsplan van de Stad Brugge dat onlangs ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Gemeenteraad, vreest Groen Brugge dat door deze tijdelijk maatregel de deur op een kier wordt gezet voor het permanent openstellen van de Vaartdijkstraat voor autoverkeer. “Dit zou bijzonder jammer zijn. Deze groene fietsroute is een godsgeschenk om het fietsen van en naar Brugge te promoten. Het permanent openstellen voor auto’s zou een kapitale fout zijn tegen de noodzakelijke verduurzaming van de Brugse mobiliteit,” oppert Mostrey. Gemiste kans Het stadsbestuur laat met de genomen beslissing tevens een kans schieten om randparkings, openbaar vervoer en vooral het fietsen extra te promoten. Het had het uitgelezen moment kunnen zijn om te wijzen op de blijvende toename van het autoverkeer. Wat de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor de kinderen, naar beneden haalt en bovendien ongezond is, voornamelijk qua fijn stof-uitstoot en lawaai. Anderzijds kon het voor heel wat ‘autogebruikers-uit-gewoonte’ het nodige duwtje in de rug geweest zijn om de auto eens te laten staan. Dit alles had mooi ingespeeld op de ambitie van het stadsbestuur: van Brugge een echte fietsstad maken. In plaats van terug te grijpen naar het klassieke recept waarbij mobiliteit wordt aangepast aan de wens van de autobestuurder, had het stadsbestuur de Vaartdijkstraat kunnen uitroepen tot fietsvriendelijk alternatief om Brugge te bereiken en te verwijzen naar de randparking gelegen aan de Baron Ruzettelaan van waaruit men met het openbaar vervoer of de fiets makkelijk het centrum kan bereiken. En ondertussen ook extra in te zetten op de randparking gelegen te Sint-Michiels ter hoogte van Kinepolis, ook bijvoorbeeld door ter beschikking stellen van extra (pendel)fietsen. Zo maken deze extra fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer tegelijk ruimte vrij voor zij die de wagen echt nodig hebben ook tijdens deze werkzaamheden. En maak je de leefomgeving voor iedereen een stuk gezonder. Bruno MostreyGemeenteraadslid