Opening park Les Acacias in mineur?

28 Februari 2018

Is er in dit dossier sprake van Kafka van de bovenste plank, of is er meer aan de hand ?  Het stadsbestuur verwierf de voormalige privé-tuin aan het Kasteeltje Les Acacias enkele jaren geleden, dit tegen een prijs, die eigenlijk de prijs was en is van bouwgrond en niet van een park/bosgebied. Er diende zowaar bijna 300.000 euro meer opgehoest worden, dan de schatting een tijd daarvoor. Een “slimme” aankoop kan het niet genoemd worden !  De Stad wilde dit terrein invullen als buurtpark, maar startte de kap van bomen en de inrichting, zonder enige vergunning ! Of het nu een klacht betreft van 1 gebuur, of van 100, dit doet niets terzake, de stad dient het voorbeeld te zijn voor de burger voor wat de correctheid van vergunningen betreft.  Schepen DEMON, wiens bevoegdheid het nu juist is om een vergunning af te leveren, stelde in een krantenartikel laconiek dat er niemand wakker van zou liggen. Het kan zeker niet als een zorgvuldig beleid beschouwd worden dat de Stad ofwel geen vergunning heeft gevraagd, ofwel zichzelf vergunning heeft verleend en hiervoor ook teruggefloten geweest is door de Provincie.  De werken werden door de hogere overheid stilgelegd.  Op het moment van de voorgenomen opening van het Park was er nog steeds geen vergunning!                                                                                                                                            Hoogstwaarschijnlijk zit er dus weer een sluiting aan te komen. Een ware vaudeville! Trouwens, in het dossier van de assistentiewoningen is de Stad ook weinig consequent geweest.  Eerst een vergunning afleveren, die in beroep door de provincie wordt teruggefloten, en in de tweede ronde de vergunning weigeren, onder druk van protest van de buurt. Nu zal het stadsbestuur zelfs naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen om als stad tegen de door de Provincie goedgekeurde vergunning beroep aan te tekenen.   Onze Groen Brugse tip: Zou de stad bij de invulling van haar bouwprojecten, eerst niet beter overleg plegen met  de buurt, in plaats van achteraf terug te krabbelen en bakzeil te moeten halen ?   En hierbij ook nog onze aanvullende vragen:  - Hoe komt het dat het park veel te duur werd aangekocht ?  - Hoe komt het dat er geen vergunning was en is ?  - Hoe zal de stad in de toekomst dergelijke vaudevilles voorkomen ?    Marleen Ryelandt Fractieleider Groen Brugge gemeenteraad Groen gemeenteraadslid