Ontevredenheid bij de gidsenverenigingen

28 Maart 2021

Ontevredenheid bij de gidsenverenigingen

De 3 officiële gidsenverenigingen in Brugge: de koninklijke gidsenbond van Brugge, Hello Bruges en Swan waren verrast door het 'eenzijdige' besluit van Musea Brugge om met een eigen gidsenpool te werken.  

De creatie van een eigen gidsenploeg zorgde voor ontevredenheid én ongerustheid. Want wie mag wél van de 3 gidsenverenigingen in de gidsenpool Musea Brugge met 50 leden zitten, buiten specialisten en ateliermedewerkers?  Deze ploeg zal instaan voor alle groepsrondleidingen in Gruuthuse, Groeninge, St-Janshospitaal en BRUSK.  Later ook de kleine musea.

De gidsenbonden ‘samen’ werden uitgenodigd op een eerste gesprek maar werden apart gesproken.   Dit eerste, duidelijk geladen gesprek gaf bij sommigen het gevoel van ‘niet goed bezig’ te zijn als gidsenbond.

De 3 bonden samen vroegen zelf verder overleg en betrokkenheid om inzichten en standpunten dichter bij elkaar te brengen.  Ondertussen kwam er ook een opvolgingsgesprek en werden plooien min of meer glad gestreken.

Een gezamenlijke, doelgerichte, duidelijke communicatie is belangrijk.

Daarbij is een kwaliteitsvolle dialoog van belang. Dat is een zorgvuldig gesprek waarin het perspectief en de beleving van alle betrokkenen aan bod komen, waarbij actief en aandachtig wordt geluisterd naar wat de anderen te zeggen hebben.  Overleg met de gidsenbonden was er in eerste instantie niet. Concrete info werd hen niet gegeven. 

Het eerste gesprek was alvast geen solide basis en vertrekpunt voor het selecteren van een selecte groep gidsen voor de gidsenpool of de ‘Champions League’ van gidsen, zoals terecht benoemd in de pers. 

Bemerking hierbij: Er worden ook gidsen ‘niet’ geselecteerd. Dit is een vorm van ‘uitsluiten’ van een grote groep gidsen die zich 3 jaar hebben ingezet voor hun studies, nog steeds zich inzetten om bij te scholen en zich te updaten,...  Het is alvast weinig respectvol en waarderend. 

 

Mijn vragen:

  • Hoe komt het dat er niet met ‘alle’ betrokken gidsenbonden samen werd gesproken  bij de aankondiging van de eigen gidsenpool Musea Brugge?  Er werden aparte ontmoetingen georganiseerd.  Digitaal kon dit zeker ‘samen’.
  • Welke zijn de voorwaarden om tot de ‘uitverkoren’ gidsenpool te behoren? Werd dit  grondig overlegd met de gidsenbonden zodat kan vertrokken worden vanuit een stevige  basis hiervoor?
  • Er wordt gestreefd naar specialisatie, flexibiliteit én kwaliteit.  Geven de 3 gidsenbonden dit  dan niet of niet voldoende? 
  • Welke lessen trekken schepen en Musea Brugge hieruit ivm toekomstige communicatie zodat er niet meer achteraf moet worden ‘rechtgezet’? 

Karin Robert,
gemeenteraadslid