Onrust over bemaling voor nieuw woonzorgcentrum in Assebroek

29 Augustus 2021

Onrust over bemaling voor nieuw woonzorgcentrum in Assebroek

Het nieuwe woonzorgcentrum in de Baron Ruzettelaan zorgt al meteen voor onrust. Om de assistentiewoningen en de ondergrondse parkeergarage te kunnen bouwen wordt er momenteel massaal veel grondwater opgepompt en in de riolering geloosd. “Deze bemaling is niet alleen erg milieuonvriendelijk, maar veroorzaakt ook geur- engeluidshinder in de buurt”, zegt gemeenteraadslid Karin Robert (Groen).

Er worden door NV Algemene Bouw Maes bouwactiviteiten in de Baron Ruzettelaan 457 uitgevoerd. Er komen daar immers een 80-tal assistentiewoningen en een ondergrondse parkeergarage. Nu wordt er een tijdelijke bronbemaling met afwijking van de lozingsnormen uitgevoerd door de Nederlandse firma Tjaden.

“Het oppompen van grondwater dient   te worden opgevolgd”, zegt gemeenteraadslid Karin Robert (Groen). “Bemalingen houden immers risico’s in voor de natuur. Opgepompt water laat men best opnieuw infiltreren in de bodem. Lozingen in rioleringen kunnen slechts uitzonderlijk worden toegestaan wanneer er echt geen andere mogelijkheid is”. Eerder dit jaar deed het raadslid hierover een interpellatie.

Robert maakt zich nu zorgen over de bemaling voor de te bouwen assistentiewoningen: “De bemaling voor het nieuwe woonzorgcentrum is van lange duur en van grote omvang. Dag én nacht wordt water in de riolering geloosd. Het perceel staat nochtans vol met waardevolle oude bomen en er zijn meerdere vijvers (op het perceel zelf en op nabijgelegen percelen). Het kan toch niet dat het grondwater daar zomaar wordt onttrokken zonder te herinfiltreren! Hierdoor is er een enorm risico op schade aan dit erg waardevol bomenbestand en landschappelijk element langs het fietspad van het kanaal Gent-Brugge.

Er staat evenmin een bemalingscontainer waaruit omwonenden, boeren en ondernemers grondwater kunnen tappen – wat nochtans verplicht wordt door Stad Brugge bij bronbemalingen op bouwwerven”. “Is de dienst handhaving milieu niet op de hoogte en wordt wel voldoende toezicht gehouden?”, vraagt raadslid Robert zich af.

Bewoners kunnen de dienst ‘Handhaving milieu’ bemalingen en lozingen van grondwater in riolen melden aan de hand van de correcte locatie en eventueel foto’s. Zo kan de dienst gepast optreden. “Maar hebben de omwonenden weet van deze meldingsmogelijkheid? Hebben ze de reflex om lozingen in rioleringen te melden? Ik denk het niet”, zegt Robert. “Een duidelijker communicatie hieromtrent dringt zich op”.

Er is ook nog een ander probleem. “De bemalingsinstallatie werkt op dieselgeneratoren waarvoor een vergunning werd afgeleverd door stad Brugge. De omwonenden klagen dag en  nacht over heel wat irritant lawaai en geurhinder. De bemalingsinstallatie staat opgesteld aan de kant van de huizen. Toch is het bouwterrein groot genoeg om deze installatie te plaatsen aan de andere zijde: kant vaart”, zegt Robert. Er zijn ook geluids- en gezondheidsnormen van Vlarem die men dient te respecteren. Zodra men de limiet van 75 dB bereikt, bestaat er risico op gehoorschade, volgens de WHO. Een dagelijkse blootstelling aan 90 dB of meer is nefast voor het gehoor. De ergernis van de omwonenden hierover is groot. “Werd door de dienst ‘Handhaving milieu’ gecontroleerd hoeveel geluidsdecibels hier worden geproduceerd?”, vraagt Karin Robert zich af. Want ook geluidscontrole is op bemalingsinstallaties in woonwijken meer dan nuttig.

Karin Robert
Gemeenteraadslid