Onderwijscheques

05 September 2014

Zelf ontving ik, als moeder van een vijfjarige kleuter, een brief van de school waarin wordt medegedeeld dat men financieel genoodzaakt is, teneinde het middagtoezicht te kunnen blijven organiseren, om aan de ouders 0,50 EUR te vragen per dag dat het kind over de middag op school blijft. Voor gezinnen met bijvoorbeeld twee kinderen komt dit al neer op een extra kost van 160 EUR per jaar. De school kan niets worden verweten. De regering snoeit ook voor hen in de uitgaven en vele scholen kunnen de kosten van het schooltoezicht over de middag niet meer of nauwelijks nog betalen. Als je weet dat op vandaag 1 op de 8 gezinnen in Vlaanderen in armoede leeft, en dat ook in Brugge het aantal gezinnen met financiële problemen stijgt, dan is het nu hoog tijd om onderwijscheques in te voeren. Deze cheque kan door gezinnen met schoolgaande kinderen die het financieel moeilijk hebben, worden gebruikt om schoolkosten mee te betalen.  Het idee van onderwijscheques stond al ingeschreven in de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW Brugge, en door Philip Blondeel, OCMW-raadslid voor Groen Brugge, werd onlangs navraag gedaan naar de stand van zaken. Daaruit bleek dat het OCMW de vraag al stelde aan de Stad, maar tot op vandaag geen antwoord ontving.  Maar gezien de bijkomende schoolkost voor vele gezinnen een feit is, en steeds meer gezinnen zwarte sneeuw zien, kan het stadsbestuur niet wachten om de schoolcheque in te voeren. Ik stelde hen dan ook de vraag om daarin zo snel als mogelijk te voorzien. Hopelijk volgt snel een positief antwoord !   Charlotte Storme Gemeenteraadslid Groen