Betere treinverbindingen

26 September 2021

Betere treinverbindingen

Brugge is een zeer bereikbare stad met de trein. We vormen een knooppunt van 5 verschillende lijnen. Dit naar 3 kuststeden en Kortrijk en Gent. Wekelijks en dagelijks nemen heel wat studenten, werknemers en toeristen de trein om van en naar Brugge te komen. Sinds de E403 stilletjes aan ook aan het dichtslibben is, wordt ook daar de trein alsmaar populairder.

De dienstregeling is hierin cruciaal en bepaalt hoe vlot de trein komt en welke overstappen gegarandeerd zijn. Af en toe wordt de dienstregeling aangepast, maar dit zijn vaak kleine wijzigingen.

Na aftoetsing bij het kabinet van onze federale minister Gilkinet, bleek dat er komend voorjaar gesprekken opgestart worden om een volledig nieuw vervoersplan in te leiden. Het is dan ook cruciaal dat wij vanuit de Brugse gemeenteraad een duidelijk standpunt innemen over de prioriteiten voor Brugge.

Ik doe hierin een aantal suggesties om het debat te openen:

  • Een goede IC-verbinding met Kortrijk.
  • Nachtelijke treinen naar Gent en Brussel.
  • 1 station in Zeebrugge, aangezien het gebruikte station varieert op basis van tijdstip van aankomst.
  • Realisatie van het derde spoor tussen het station van Brugge en de bocht van Ter Doest.
  • Goede uitrusting met blue bikes aan het station van Zeebrugge.

Mijn concrete vraag:

Wil de stad de komende maanden met de gemeenteraad en de diensten gesprekken opstarten met de bedoeling tot een aantal gedragen eisen te komen die Brugge sterk aanbelangen?

Deze lijst met wensen kan dan voorgelegd worden aan de gemeenteraad en vormen een onderhandelingsbasis voor de burgemeester om gesprekken met onze minister en met de NMBS te voeren.

Janos Braem,
Gemeenteraadslid