Julius & Maurits Sabbestraat: auto's mogen meer dan bussen

29 Mei 2023

Julius & Maurits Sabbestraat: auto's mogen meer dan bussen

De stad heeft een tijdje geleden een nieuw plan voorgesteld voor de inrichting van de Julius & Maurits Sabbestraat. Daarbij werd er 1 richtingsverkeer ingevoerd.

En werd er veel meer groen voorzien in een straat waar nu bijna geen groen te bespeuren is. Dit zou de rijroutes op deze drukke as veel rustiger maken.

Recent kregen de buurtbewoners een brief in de bus dat er toch tweerichtingsverkeer zal geïnstalleerd worden. Hierbij werden geen plannen toegevoegd, geen nieuwe ontwerpen. Er werd zelfs geen concrete timing meegegeven. Ik vind dit een nogal vreemde manier van werken.

Vandaar enkele vragen:

  1. Wat waren de reacties op de infomarkt op 11 oktober 2022, waren er toen mensen die wilden dat de rijrichting toch veranderd werd?
  2. Waarom besliste het college om alsnog de rijrichting te veranderen?
  3. Zal het ontwerp aangepast worden en zal er hierdoor minder groen voorzien worden?
  4. De bussen mogen echter niet in twee richtingen door de straat rijden, wat was het advies van De Lijn op deze situatie? Moet er ook goedkeuring zijn van de minister op een aanpassing van de rijrichting van een kernnet lijn?
  5. Waarom hanteert de stad het STOP principe niet? In veel steden mogen bussen rijden op plaatsen waar auto’s niet mogen rijden, dit om de bus als een aantrekkelijkere optie te maken. Helaas zijn er daar in Brugge een aantal uitzonderingen op te vinden:
    1. Vanaf 1 juli mogen bussen niet meer over de markt, auto’s op sommige tijdstippen wel, ook taxi’s mogen dit nog.
    2. Vanaf 1 juli mogen bussen dus niet in twee richtingen door de J&M Sabbestraat, auto’s mogen dit wel

Janos Braem,
Gemeenteraadslid