Mogelijke vervuiling op de site van De Lijn in Assebroek

27 November 2023

Mogelijke vervuiling op de site van De Lijn in Assebroek

In de namiddag van 21 augustus werd de buurt rond de voormalige busstelplaats in Assebroek opgeschrikt door een felle mazoutgeur.

Bewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Omdat de buurtbewoners op dat moment nog niet wisten waar de stank vandaan kwam, is de politie langs geweest. Ook de stadsdiensten werden op de hoogte gebracht.

De mazoutgeur ontstond na het uitgraven van de stookolietanks op de voormalige site van De Lijn. Er vinden daar momenteel afbraak- en onthardingswerken plaats om van het terrein een groenzone te maken. De tanks bevatten geen olie meer en werden in 2008 gereinigd, maar de grond errond is wellicht vervuild. Bij het verwijderen van de tanks is de grond geroerd geworden waardoor een mazoutgeur merkbaar werd. Dat blijkt uit het antwoord op mijn schriftelijke vraag hieromtrent.

De Stad heeft daarop Envirosoil, erkend adviesbureau inzake bodemonderzoek en -verontreiniging, gecontacteerd. Eind september kwam deze firma ter plaatse een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke vervuiling, waarna een verslag wordt opgemaakt en de te nemen maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

Ik heb de volgende vragen aan het college:

  • Wat was het resultaat van het bodemonderzoek?
  • Wie moet in geval van vervuiling de kosten voor de sanering betalen?

Raf Reuse,
Gemeenteraadslid8