Mobiliteit in Sint-Gillis en de Lange Rei

29 Januari 2023

Mobiliteit in Sint-Gillis en de Lange Rei

De voorbije en komende maanden zijn er heel wat mobiliteitsingrepen en werken uitgevoerd en gepland

In Sint-Gillis beweegt er wat. Letterlijk en figuurlijk. Dagelijks rijden er heel wat bussen langs de Lange Rei, inclusief de centrumshuttle, maar is er ook werfverkeer van de gistfabriek en huisvest de wijk ongeveer 4000 inwoners en is het de tweede dichtst bevolkte statistische sector van Brugge.

De voorbije en komende maanden zijn er heel wat mobiliteitsingrepen en werken uitgevoerd en gepland

 • andere rijrichting Sint-Claradreef
 • Aanpak kruispunt Komvest
 • Inrichting Komvest als fietsstraat
 • Nieuw bussenplan met een grote impact voor de wijk
 • Heraanleg Jan Miraelstraat
 • Heraanleg Julius en Maurtis Sabbestraat en Walweinstraat met daaraan gekoppelde andere mobiliteitsingrepen
 • Heraanleg Baliestraat
 • In 2020 werd zelfs een deelplan Sint-Gillis opgemaakt met plannen over hoe de Lange Rei en de Annuntiatenstraat er in de toekomst moeten kunnen uitzien en vooral - hoe die klimaatrobuuster kunnen zijn.

Ondertussen wordt er in de pers gepraat over de mooie aanpak in Christus-Koning. Daar zijn heel wat infovergadering vooraf gegaan aan een intensief traject om de volledige heraanleg van de wijk te bespreken. Waarom was dit in Sint-Gillis niet nodig? Wat is het verschil? Ook in Sint-Gillis zijn er plaatsen waar snel wordt gereden, zijn er straten die aangepakt moeten worden.

Voor de inwoners is het hopen dat je net in de zone valt van de straten die uitgenodigd worden voor de inwonersvergadering, zodat je ook van de aangepaste mobiliteit op de hoogte wordt  gebracht. Zo werden voor de veranderende rijrichting in de Sint-Claradreef de mensen van de Willem-De-Dekenstraat niet uitgenodigd. Ook voor de heraanleg van de Julius en Maurits Sabbestraat is enkel maar gefocust op de geïmpacteerde straten, terwijl deze straat een belangrijke mobiliteitsas is in de wijk.

Op mijn schriftelijke vraag over een wijkmobiliteitsplan werd er verwezen naar het mobiliteitsplan van de Stad Brugge dat al 7 jaar oud is. Er werd gezegd dat er zal gewacht worden op het proefproject in de Steenstraat. Maar intussen is er al een nieuw OV-plan gemaakt dat voor de invoering al diverse wijzigingen kent en worden heel wat mobiliteitsingrepen toch ingevoerd, denk maar aan de Julius en Maurits Sabbestraat, Komvest en Sint-Claradreef.

Daarnaast is er recent een actie geweest door heel wat inwoners van de Lange Rei die de vele bussen door de straat grondig beu zijn. 

Vandaar enkele vragen:

 • Waarom worden de mobiliteitsingrepen niet wijkbreed aangepakt en wordt er geen wijkmobiliteitsplan opgemaakt? De investeringen worden nu aangepakt, nu moet gekozen worden of de fietsstraat er komt in de Komvest en hoe de rijrichting in de Julius en MauritsSabbestraat zal zijn.
 • Welk overleg is er tussen openbaar domein en de mobiliteitsdienst? Is de mobiliteitsdienst op de hoogte van de planning van de werken die openbaar domein gepland heeft en wordt dit geïntegreerd aangepakt? Of geeft elke dienst hun input en wordt dit achteraf samengeplakt tot 1 geheel?
 • Waarom heeft de stad ervoor gekozen om de bussen n.a.v. de werken in de Sint-Jorisstraat om te leiden naar de Lange Rei en niet naar de Noordzandstraat? Er kon toch voorzien worden dat de vele klachten van de Sint-Jorisstraat verplaatst zullen worden naar de Lange Rei? In het nieuw bussenplan zullen daar sowieso bussen rijden.

Hoe lopen de gesprekken met de gistfabriek voor het werfverkeer naar en van de fabriek?

Janos Braem
Gemeenteraadslid