Met ouderwetse maatregelen haal je jongeren niet naar Brugge

19 Maart 2015

   Sinds 2009 zijn er 818 jongeren minder in Brugge. Dat betekent dat de decennialange tendens van ontgroening zich ook onder dit bestuur doorzet en van Brugge de minst jonge stad van Vlaanderen maakt. De antwoorden van de schepen van jeugd zijn ontgoochelend: dezelfde recepten die al twintig jaar niet werken. Groen Brugge pleit voor een nieuwe visie. “Volgens onze de Brugse politici houden jongeren blijkbaar niet van open ruimte, want de oplossing voor de ontgroening ligt volgens schepen Demon in alles nog meer volbouwen.” zegt Sammy Roelant. “Zo moet het volbouwen van Olympia een manier worden om jongeren aan te trekken. Blijkbaar dienen jongeren vooral als thema om de eigen politieke keuzes te legitimeren. Niet om reële oplossingen te zoeken.” Reeds van in het vorige bestuur, met toenmalig schepen Van Volcem, luidt het adagium dat er meer verkavelingen moeten komen om jongeren aan te trekken. De feiten bewijzen echter het tegendeel. De prijzen dalen niet en de jongeren blijven weg. Toch blijft schepen Demon hetzelfde straatje volgen en de kaart van de betonboeren trekken. Je vraagt je af waarom er verkiezingen zijn geweest. Daarnaast wil men goedkope grond voor bedrijventerreinen ter beschikking stellen in de hoop zo jobs te creëren. Alweer zo'n oud recept. Alweer worden jongeren gebruikt als alibi om onze open ruimte te verkwanselen aan particuliere belangen.   “Het probleem van politiek Brugge is dat creativiteit en durf ontbreekt. Hoe meer de stad ontgroent en vergrijst hoe meer het kiespubliek conservatief wordt ingeschat en hoe meer men de veilige middle of the road volgt. Daardoor mist Brugge echte innovatieve ambitie waar gestudeerde jongeren zich in herkennen,” zo vervolgt Roelant. Als men afgestudeerde jongeren terug naar Brugge wil halen willen zij niet zomaar een willekeurige job en een halve fermette: zij willen nieuwe woonvormen en jobs die intellectueel uitdagend zijn. Zij willen mee vormgeven aan de duurzame samenleving van morgen. Sammy Roelant: “Dit bestuur denkt aanbodgericht: we bouwen standaardwoningen waar iedereen zich thuis moet voelen en we creëren standaardjobs die iedereen graag moet doen. Deze generaties jongeren denken echter niet zo. We moeten vraaggericht denken: wat zijn de specifieke wensen van de jongeren? Welk soort woningen willen ze? Welk soort jobs? Welk soort vrijetijdsbesteding? Hoe willen ze hun leven inrichten? Welke waarden hebben ze etc. De antwoorden zullen heel divers zijn en dan moet de stad kiezen op welke groepen ze wil inzetten.”   Wat bijvoorbeeld opvalt is dat vooral hoogopgeleiden in academische richtingen vinden dat er voor hen weinig jobaanbod is in Brugge. Dat is een interessante groep om te bereiken omdat ze het intellectuele leven van een stad zuurstof geven. Dat zie je met wat er in Gent gebeurt. Daarom blijven zoveel Brugse jongeren daar ook hangen. Hoe de schepen met verkavelingen in Lissewege ooit jongeren uit Gent hoopt terug te lokken, blijft een raadsel. Nochtans heeft Brugge veel troeven om academische jobs te creëren. Waarom worden er geen universitaire opleidingen ingericht in Brugge in samenwerking met de universiteiten, die aansluiten op het weelderige culturele leven in Brugge of de rijke geschiedenis? We hebben onze troeven als unieke stad in de wereld om intellectuele jobs te creëren en toch zet men liever in op het kapotmaken van onze open ruimte om kantoorjobs die niet bestaan te trekken. Bruno Mostrey: "Schepen Demon pleit openlijk om de Chartreuse-site in te palmen voor kantoorgebouwen. Conform de conclusies van een studie van professoren Muys en Verheyen (KUL en UGent) heeft Brugge op dit moment een sterke troef om nieuwe economie aan te trekken. Namelijk: de groene gordel rond Brugge en wel als gebied van natuur en open ruimte! En het is des te ironischer dat net deze ruimte bij wijze van antieke politieke beleidsvisie op de tocht komt te staan en dreigt gebetonneerd te worden tot economisch centrum. Gaan we echt deze troef voor natuur èn economie in Brugge uit handen geven?"   Als verkavelingen worden ontwikkeld, altijd volgens hetzelfde model, zijn ze achteraf nog altijd veel duurder dan woningen in andere steden, laat staan gemeenten. In tegenstelling tot wat het bestuur al jaren beweert heeft deze strategie geen impact op de prijzen, zorgt het niet voor marktcorrecties. Enkel rijke betonboeren en projectontwikkelaars doen er hun voordeel mee. 1/3 van de Brugse gezinnen zijn alleenstaanden die in te grote, te dure huizen wonen. We moeten naar een nieuwe woningmarkt met woningen aangepast aan de sociologische werkelijkheid. Wijken die geen hoogmissen van het individualisme zijn, maar waar samenleven en delen de norm zijn. Dat sluit aan bij de waarden van hedendaagse jongeren en het maakt wonen goedkoper.   Daarnaast moet Brugge veel meer inspelen op de toekomst. Klimaatverandering, grondstoffenschaarste, biodiversiteitverlies hebben een steeds grotere aantoonbare impact. Dit zal een grote impact hebben onze economie. Dit zijn innovatieve jobs voor de toekomst. Daarop moet worden ingezet. Daarnaast zorgt ook technologische vernieuwing voor nieuwe kansen: een peer-to-peer economie, 3D-printing, open source,... Dat is de economie waar grote, vooruitstrevende steden op inzetten. Dat is waarmee je brains trekt.   We hebben de indruk dat het bestuur doelloos aanmoddert zonder visie of begrip voor deze problematiek. Daarom reiken we met Groen Brugge tien ideeën aan die een goed beleid kunnen inspireren.   Tien Ideeën om jongeren aan te trekken 1. Behoud de open ruimte en versterk de natuurlijke leefomgeving. 2. Voer een vraaggerichte woonpolitiek. Geen aanbodgerichte op maat van verkavelaars. Maak dat de woningmarkt aansluit op de sociologische werkelijkheid. 3. Investeer grootschalig in sociale huisvesting. Het huidige beleid heeft geen impact op de woonmarkt en de prijzen. Brugge moet naar minstens 10 % sociale huurwoningen. 4. Gebruik de troeven van Brugge om uitdagende boeiende jobs te creëren, zo trek je hoger opgeleiden. Concurreer niet mee waar anderen al hetzelfde doen om dezelfde onaantrekkelijke jobs te creëren. 5. Wees toekomstgericht. Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies en grondstoffenschaarste zorgen voor een nieuwe economie. Daar zal innovatie uit voortkomen. De economische ontwikkeling van Brugge moet hier op gebaseerd zijn. Bovendien willen jongeren werken aan een betere wereld voor morgen. Dit sluit aan bij hun waarden. 6. Stimuleer ondernemingsvormen zoals coöperatieven. Zo voelen jonge werknemers zich beter verbonden met de arbeid die ze leveren. 7. Omarm de nieuwe peer-to-peer economie. Microfabrieken. Deeleconomie. Vraaggerichte productie. Open Source. Dit is dé manier om de secundaire sector terug aan te zwengelen. Net waar Brugge te kort aan heeft. 8. Een historisch en cultureel rijke stad is de ideale voedingsbodem voor mensgerichte academische opleidingen zoals geschiedenis, kunstwetenschappen, archeologie, literatuur, muziek etc. Werk samen met de universiteiten om Brugge ook op academisch vlak op de kaart te zetten. 9. Brugge is een internationale stad. Er komen jaarlijks vier miljoen bezoekers. Die worden meer en meer als consumenten van de stad gezien. We moeten toeristen meer integreren in het sociale weefsel van de stad zodat Bruggelingen en jongeren meer de toerist kwalitatief kunnen ontmoeten. Dit kan het internationalisme van Brugge aantrekkelijker maken voor jongeren en zuurstof geven aan een kleine provinciestad. 10. Voer een progressief beleid.