Leidingwater in Assebroek aangetast: nalatige en laattijdige reactie van TMVW

06 Mei 2013

Op dinsdag 26 april stelden verschillende bewoners in de Blekerijstraat, Kleine Weg, Generaal Lemanlaan en Kruisboogstraat een ongewone, “ammoniakachtige” geur van hun leidingwater vast. Sommigen onder hen  werden onwel na het nemen van bad of douche die avond. Op woensdag 27 april wordt vastgesteld dat TMVW, na klachten, de leidingen en sommige waterputten komt inspecteren. Uiteindelijk worden op donderdag 28 april de bewoners thuis gecontacteerd en krijgen zij een brief die de bewoners aanmaant het leidingwater niet te gebruiken en worden ze vanaf dan alternatief bevoorraad via voorverpakt drinkwater. Ook wordt gesteld dat het water zal worden geanalyseerd in de laboÂ’s. Op 29 april krijgen de bewoners een brief waarin ze verwittigd worden dat ze op 28 april zullen bezocht worden. Ondertussen wordt er verder aan de leidingen gewerkt en verspreidt de geur zich over de straat. Groen! Brugge stelt vast dat het twee dagen geduurd heeft tussen het vaststellen van de aantasting van het water door de bewoners en de reactie van TMVW en de verstrekking van voorverpakt drinkwater. Sammy Roelant: ‘Het is ongehoord dat TMVW op deze manier met de gezondheid van de bewoners speelt. De bewoners worden twee dagen in het ongewisse  gelaten over mogelijke giftige watertoevoer. Dat is duidelijk nalatig. Gezinnen met jonge kinderen zijn zo onnodig blootgesteld geweest aan schadelijke stoffen.Â’ Groen! Brugge eist dan ook dat onderzocht wordt hoe dit kunnen gebeuren is en dat TMVW hiervoor zijn verantwoordelijkheid opneemt. Wij vragen  aan de vertegenwoordigers uit het Brugse stadsbestuur in TMWV, Patrick Moenaert, Mercedes van Volcem, Boudewijn Lalloo en  Annick Lambrecht, allen die bezoldigde functies hebben in de raad van bestuur of het directiecomité, dat zij hier de belangen van de bewoners verdedigen en grondig laten uitzoeken wat er aan de hand was en wat er misgelopen is. ‘Bovendien lijkt het me vanzelfsprekend dat in dergelijk geval de burgemeester op de hoogte wordt gebracht, van zodra dergelijke feiten worden vastgesteld.Â’ Aldus Sammy Roelant. ‘Is dit gebeurd? En zo ja, waarom is er dan niet vlugger gecommuniceerd?Â’