Klaar om oppositie te voeren

20 December 2018

Klaar om oppositie te voeren

Op 2 januari wordt de nieuwe Brugse gemeenteraad geïnstalleerd. De verkozenen van Groen kijken er heel erg naar uit: “We staan klaar om oppositie te voeren. De komende zes jaar gaan we keihard werken aan een menselijker, eerlijker en gezonder Brugge”, zegt Raf Reuse. Hij wordt de nieuwe fractieleider van Groen. “We zullen een gedreven en constructieve oppositie voeren. We zullen het beleid van deze grijze coalitie groener kleuren. Duurzame mobiliteit, meer groen en betaalbaar wonen blijven onze prioriteiten.” Naast het algemeen beleid zal Reuse veiligheid, financiën en participatie opvolgen.

Marleen Ryelandt zal namens Groen ruimtelijke ordening, milieu en economie opnemen. “Als advocate gespecialiseerd in milieurecht en stedenbouw ken ik de wetgeving goed. Wat ruimtelijke ordening betreft, gaan we voor een betonstop. We willen alle groene ruimtes bewaren. Dat betekent meer ademruimte voor de Bruggelingen”, vertelt Ryelandt.

Janos Braem is ons derde gemeenteraadslid. Hij volgt wonen, personeel, mobiliteit en klimaat. Braem: “Ik ben drie jaar gemeenteraadslid in Zedelgem geweest. Ik ben blij dat ik die ervaring nu in Brugge kan inzetten. Mijn prioriteit gaat uit naar klimaat. De opwarming van de aarde is de grootste uitdaging van deze tijd. Ik ijver voor een ambitieus klimaatplan. Onze stad moet een voortrekkersrol spelen.”

Karin Robert krijgt cultuur, toerisme, onderwijs en jeugd in haar pakket. “Ik wil meer burgerparticipatie: voor groot en klein. Zo wil ik dat kinderen en jongeren meer betrokken worden bij het beleid”, zegt Robert. Verder ijvert ze voor een plan om de jongerenvlucht aan te pakken. “Meer opleidingen, goede jobs en voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn essentieel.”

Charlotte Storme zal naast sport en Noord-Zuidbeleid het welzijn en sociaal beleid opvolgen. “De ambitie van Brugge moet zijn om armoede uit te sluiten. De inkanteling van het OCMW bij het stadsbestuur biedt kansen om de lokale inzet te bundelen en de aanpak van armoede te versterken. Een doordacht beleid op vele fronten en meer ondersteuning op maat zijn hierbij prioritair”, aldus Storme.   

Johan Mistiaen zal Groen vertegenwoordigen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. In dit comité worden steunaanvragen behandeld. Vanuit zijn inzet voor kwetsbare mensen neemt hij die taak op: “Momenteel ben ik zeer actief rond armoede in Zeebrugge. Via het dienstencentrum "d'oude statie" ben ik aangesteld als buurtambassadeur op mijn wijk. De bedoeling is dat de ambassadeur de tussenschakel is tussen het dienstencentrum en de persoon die in een precaire toestand of in armoede leeft. Als vertrouwenspersoon begeleid ik de persoon naar de juiste diensten. Vanuit mijn engagement ontdek ik dagelijks de missing links die er nog zijn tussen de overheid en de mensen die ik ondersteun. Die missing links wil ik wegwerken als lid van het Bijzonder Comité.”