Hybride luchtschepen: een extra manier om Zeebrugge te ontsluiten met tal van voordelen.

06 Mei 2013

De klimaatverandering en de dreigende schaarste aan petroleum en bijhorende prijsstijgingen zorgen ervoor dat er binnen de luchtvaart een wedloop aan de gang is voor de ontwikkeling van hybride luchtschepen. Ook voor het goederenvervoer komen er baanbrekende toepassingen aan. Dit zou zeker voor de haven van Zeebrugge heel interessante toepassingen kunnen bieden voor de nabije toekomst. Een hybride luchtschip (Zeppelin), al dan niet met inwendig skelet, haalt zijn liftvermogen uit het niet brandbare helium en aerodynamiek. De snelheden van sommige types lopen op tot 200 km/u en kunnen tot meer dan drie weken onafgebroken in de lucht hangen. Dat de technologie geen verre toekomstmuziek is, wordt bewezen door het Britse bedrijf HAV dat net tussen de 15 à 40 exemplaren verkocht aan het Canadese Air Discovery. HAV zelf spreekt van de mogelijkheid om tot 1000 ton vracht te vervoeren. Er zijn enkele grote voordelen verbonden aan deze technologie. Zo hebben de Hybride luchtschepen geen infrastructuur nodig om te laden en te lossen, ze dienen hier zelfs niet voor te landen. Dat maakt dat ze inzetbaar zouden zijn om vanuit Zeebrugge, eender welk bedrijventerrein in Europa te voorzien. “Doordat de luchtschepen zo flexibel zijn, zijn er veel minder stappen nodig in de logistieke keten, ze kunnen zelfs containers opladen rechtstreeks van de schepen. De concurrentiële troef van Zeebrugge als snelle aanloophaven kan zo nog versterkt worden,” stelt Sammy Roelant. “Dat deze luchtschepen geen bijzondere infrastructuur nodig hebben maakt natuurlijk dat ze financieel interessant kunnen zijn op het vlak van investeringen. De belastingbetaler moet niet speciaal dure wegen, luchthavens of kanalen financieren”. Een luchtschip kost momenteel nog rond de 28 miljoen euro, hoewel verwacht mag worden dat eenmaal de technologie breder verspreid is ook de prijs significant zal dalen. Als dat bijvoorbeeld vergeleken wordt met de investering in het Schipdonkkanaal, die afhankelijk van de bron varieert tussen 1,5 en 3 miljard euro, dan is dit een interessante investering. De meest optimistische schattingen over de capaciteit van het Seine-Schelde_West verbinding, de van het Zeebrugse havenbedrijf zelf, spreken van zo’n 6,5 miljoen ton die jaarlijks over het kanaal zouden vervoert worden (ter vergelijking in 2010 werd er 625 951 ton vervoerd van Zeebrugge via de Brugse ringvaart.) Dat betekent dat 22 luchtschepen van 1000 ton capaciteit die 300 vluchten per jaar doen de gehele verwachte capaciteit van het Schipdonkkanaal zouden kunnen invullen. Een besparing van minstens 1 miljard euro, kostprijs voor de binnenvaartschepen niet meegerekend. Overigens kan een luchtvaartschip zo’n 200 vrachtwagens vervangen, en bereiken ze sneller hun einddoel. “Maar ook op ecologisch vlak heeft het luchtschip veel voordelen.” zo vervolgt Sammy Roelant, “niet enkel is er de door de liftkracht minder energie nodig om voor de aandrijving te zorgen, maar ondertussen heeft het Spaanse bedrijf Turtle Airships een technologie ontwikkeld die luchtschepen kan aandrijven op zonne-energie op basis van foto-voltaïsche cellen gemaakt van Cadmium, Indium en Germanicum.” Deze technologie lijkt voor de haven van Zeebrugge dus de uitgelezen kans om op een innovatieve manier haar toekomstige concurrentiële positie te verstevigen. De provincie Antwerpen is intussen al begonnen met onderzoek naar de toepassingen voor de haven van Antwerpen. Beter investeren in luchtschepen dan in luchtkastelen als het Schipdonkkanaal zou de conclusie kunnen zijn.