Hockeyclub Sint-Andries

06 Mei 2013

Brugge, zondag 3 april 2011 Geacht college De Koninklijke HockeyClub Brugge (KHCB) met standplaats te Sint-Andries is een vereniging in volle expansie.  Zoals in de laatste gemeenteraad aangegeven is het duidelijk dan niet alleen minderjarige hangjongeren voor mogelijke overlast zorgen.  Ook verenigingen met enig prestige doen dit. We weten dat de aanleg van een tweede hockeyveld ten behoeve van de KHCB gepland is naast het huidige hockeyveld. Ik verneem dat er vanwege de omwonenden toch wat opmerkingen hierover zijn en dat de buurtbewoners in dit alles niet gekend werden door de stad.  De voornaamste opmerkingen gaan over geluidsoverlast: Tijdens de trainingen en de  wedstrijden wordt de geluidsoverlast vooral veroorzaakt door de kracht waarmee het balletje tegen de houten omheining van het plein en van het doel wordt geslagen. Vooral tijdens de trainingen gaat dit over een waar salvo van slagen naar het doel waardoor de heel luide impact van het balletje heel erg storend werkt.  Deze geluidsoverlast werd reeds door de milieudienst vastgesteld via metingen.  Naar verluid worden deze metingen door de sportdienst  compleet genegeerd. Een tweede oorzaak van geluidsoverlast wordt veroorzaakt door de vele feestjes en activiteiten die in het clubhuis worden georganiseerd.  Uiteraard is een actief clubleven een zeer goede zaak, maar ook de KHCB moet de regels van de samenleving in acht nemen: na 22uur kan en mag er geen geluidsoverlast meer zijn.  Op vandaag wordt deze regel niet gerespecteerd. De buurtbewoners zijn vragende partij om een geluidsscherm aan te brengen zodat de geluidsoverlast tijdens de matchen, de trainingen en de feestjes niet meer als storend kunnen worden ervaren door de buurtbewoners.  Op die manier kan een integratie van de KHCB in deze buurt gewaarborgd worden.  Ik vernam dan ook graag of het college reeds op de hoogte is van deze vraag en hoe haar standpunt in deze is. Verder vernam ik graag wat de stad zal doen om in communicatie te treden met de omwonenden teneinde dit dossier op een goede en aanvaardbare manier te organiseren. Ten slotte kreeg ik graag inzage in het geheel van dit dossier.  Gelieve mij te laten weten wanneer dit dossier ter inzage ligt. Met vriendelijke groet, Guido Maertens, Raadslid Dienstig voor Zeven Dagen Brugge