Heel Knapen moet kustpark worden

22 Augustus 2021

Heel Knapen moet kustpark worden

Stad Brugge is al geruime tijd van plan om van Knapen een kustpark te maken. Het is echter onzeker of wel heel het voormalige militaire domein in Zeebrugge een groene long zal worden. De Vlaamse Regering wil immers een nieuwe snelweg, de NX, aanleggen in Zeebrugge. Een van de opties die nu voorligt is om een deel van Knapen aan te snijden voor de aanleg van de NX. Dat is voor Groen Brugge onaanvaardbaar. “Zeebrugge heeft recht op dit park”, zeggen Andries Neirynck en Johan Mistiaen.

Enkele jaren geleden sloot netbeheerder Elia een dading af met een aantal Zeebruggenaars. In ruil voor de komst van het hoogspanningsproject Stevin zou de leefbaarheid van Zeebrugge worden verbeterd door de aanleg van een kustpark op het voormalige militaire domein Knapen. Elia stelde daarvoor €8 miljoen ter beschikking aan Stad Brugge. Nu Knapen recent van Defensie naar de Stad overgedragen werd, kan er na een inspraakronde van de Zeebruggenaars begonnen worden met het uittekenen van deze nieuwe groene long.

Het is echter onzeker of wel heel Knapen een park zal worden. De Vlaamse Regering wil immers een nieuwe snelweg, de NX, aanleggen in Zeebrugge. Een van de opties die nu voorligt is om een deel van Knapen aan te snijden voor de aanleg van de NX. Dat is voor Groen Brugge onaanvaardbaar. “Knapen moet helemaal groen worden”, zegt Johan Mistiaen. “De aanleg van het kustpark maakt het voorwerp uit van een juridisch bindende overeenkomst. Er mag niets anders met dit domein gebeuren”. Gemeenteraadslid Andries Neirynck vult aan: “De Bruggelingen en zeker de Zeebruggenaars hebben recht op meer groen in hun buurt. Knapen moet een groene long worden waar alle inwoners kunnen verpozen. Een snelweg hoort daar niet thuis”.

De optie om de NX daar aan te leggen hangt volledig samen met de keuze voor een nieuwe zeesluis op de locatie Visart. Johan Mistiaen: “Groen heeft zich altijd verzet tegen deze keuze. Een nieuwe sluis aan Visart leidt tot onteigeningen en vervuiling in de woonwijken en splijt Zeebrugge letterlijk in twee. En het zorgt er dus ook voor dat de NX mogelijks in domein Knapen komt”. “Samen met heel wat Zeebruggenaars kiezen wij voor een nieuwe zeesluis ter hoogte van het Verbindingsdok. Naast de gekende voordelen (veel verder van de bewoning, geen onteigeningen, verbinding van de Zeebrugse wijken) hoeft in dit scenario de NX niet doorheen Knapen te lopen”, besluit Andries Neirynck.