Grondbemaling en Blue deal in Brugge

28 Augustus 2022

Grondbemaling en Blue deal in Brugge

De afgelopen weken en maanden merkten nogal wat Bruggelingen op dat bij diverse bouwwerken in onze stad het grondwater van diverse bouwwerken in de riool terecht komt. Dit ondanks een actuele milieuwetgeving:  Blue deal: Beperken, infiltreren, hergebruiken en terug naar een waterloop brengen.

Bij nogal wat Bruggelingen komt het onbegrijpelijk over dat er alsnog zoveel bruikbaar zoetwater in de rioleringen wordt gedumpt en dit tijdens een van de ergste droogteperiodes ooit gemeten.

Nochtans zijn er bouwwerken waar het wel opgevolgd werd en waar tal van Bruggelingen water kwamen aftappen. Ondermeer bij de bouw van appartementen aan de Torhoutsesteenweg blijkt dat het wel mogelijk is.

Aan de archeologische site van de Katelijnestraat bijvoorbeeld kan er perfect een reservoir voorzien worden waar de buren en stadsdiensten water komen aftappen. Alleen al voor het bewateren van de bloemen, planten, bomen en bovenal de nieuwe aangeplante bomen is dit gratis zoetwater meer dan welkom.

Een integrale aanpak is dus meer dan ooit aan de orde.

Hoe is het Stadsbestuur in de toekomst van plan om deze mistoestanden aan te pakken?

Is het mogelijk om bij de grondbemaling in de omgeving van dichte bewoning steeds te kiezen voor een zo stil mogelijk systeem?

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid