Groen vraagt om strengere regulering van toeristenwinkels in Brugge

26 Mei 2024

Groen vraagt om strengere regulering van toeristenwinkels in Brugge

Raf Reuse, gemeenteraadslid en fractievoorzitter voor Groen, zal in zijn interpellatie op de Brugse gemeenteraad van 27 mei een dringende oproep doen aan het stadsbestuur om het toeristisch beleid van Brugge te herzien.

Reuse baseert zich op een recent artikel in De Standaard, waarin de impact van het toenemende toerisme op de stad uitgebreid werd besproken. In het artikel delen verschillende Bruggelingen hun zorgen over de schaduwkanten van het massatoerisme.

“Dit nieuwsbericht legt opnieuw de vinger op de wonde,” stelt Reuse. “Steeds meer Bruggelingen ervaren de negatieve kanten van het massatoerisme en snakken naar een ander toeristisch beleid. Een beleid dat inzet op beter toerisme in plaats van meer toerisme.”

Een specifieke quote uit het artikel raakte Reuse diep: “Welke plek hebben we nog in een moeras van frieten, wafels en chocolade?” Volgens Reuse weerspiegelt deze uitspraak de frustratie van veel inwoners over het overweldigende aanbod van toeristenwinkels en horeca in bepaalde straten. Hij benadrukt dat er wel degelijk ruimte moet zijn voor winkels gericht op toeristen, maar dat dit binnen proporties moet blijven.

“We moeten er als stad over waken dat het winkelaanbod divers blijft en in eerste instantie gericht is op de bewoners,” zegt Reuse. “Inwoners hebben vooral behoefte aan basisvoorzieningen zoals bakkers en groentewinkels, niet aan souvenirwinkels.”

Reuse herinnert eraan dat enkele jaren geleden een visienota voor het kernwinkelgebied werd gepresenteerd, met de belofte van een verordening om nieuwe toeristenwinkels in bepaalde delen van het centrum te verbieden. Deze verordening is echter nooit gerealiseerd omdat het praktisch onhaalbaar werd bevonden. De visienota wordt wel gebruikt om aanvragen voor omgevingsvergunningen te adviseren.

Hij wijst erop dat Amsterdam erin geslaagd is om in bepaalde delen van de stad nieuwe toeristenwinkels te verbieden, en stelt voor dat Brugge hiervan kan leren. “Het stadsbestuur van Amsterdam heeft duidelijk omschreven wat een toeristen- of souvenirwinkel is, en dit verbod houdt stand bij de rechter,” aldus Reuse.

In zijn interpellatie stelde Reuse de volgende vragen aan het college:

  • Wat is de visie van het stadsbestuur over de toename van het aantal toeristenwinkels?
  • Hoe worden aanvragen voor omgevingsvergunningen getoetst aan de visienota op het kernwinkelgebied?
  • Kan Brugge iets leren van Amsterdam?
  • Is de aanpak van de toename van het aantal toeristenwinkels een onderdeel van het beleidsplan dat schepen Hoste en haar dienst voorbereiden? Wordt deze oefening nog voor de gemeenteraadsverkiezingen afgerond en publiek gemaakt?

Raf Reuse hoopt dat deze vragen leiden tot een constructieve discussie en tot beleidsmaatregelen die het evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid voor de bewoners herstellen.

Raf Reuse,
Gemeenteraadslid