Groen pleit voor een "Bouwmeester voor de kust"

17 November 2017

Dat de Vlaamse Bouwmeester bij een project van deze omvang niet betrokken werd, is een misser van formaat. Grote vastgoedprojecten aan de kust hebben nood aan meer transparantie en objectiviteit. Groen legt twee voorstellen op tafel. Naast de Vlaamse Bouwmeester, zou voor de kustregio een aparte “Bouwmeester voor de Kust” betrokken moeten worden bij elk groot vastgoedproject, vanaf een bepaalde kostprijs. Deze Bouwmeester kan vanuit een onafhankelijke positie toezicht houden en zijn expertise ter beschikking stellen. Er zijn immers uitdagingen die eigen zijn aan de hele kustregio: een bouwbeleid met respect voor natuurontwikkeling en klimaatadaptatie, een visie op hoogbouw en appartementenbouw die rekening houdt met de noodzakelijke verjonging in onze regio, en architecturale kwaliteit. Als grote steden zoals Antwerpen een eigen bouwmeester hebben, mag de kust niet achterblijven. Verder roepen wij alle kustgemeenten op om geen politici meer te laten zetelen in de jury’s die over de toewijzing van bouwprojecten moeten beslissen. Het is aan experten en ambtenaren om een voorstel te formuleren, waarover politici dan moeten beslissen. “Wij vragen aan onze collega’s in de schepencollega’s van alle kustgemeenten om elke zweem van belangenvermenging met de grote bouwpromotoren tegen te gaan. Elk particulier belang bij bouwprojecten moet vermeden worden. Een gezonde afstand is nodig”, benadrukken De Vriendt en Schotte. “Een Bouwmeester voor de Kust moet vriendjespolitiek uitsluiten en kan helpen om meer objectiviteit in de toewijzingsprocedures binnen te brengen.” Hierbij krijgt de vraag van Marleen Ryelandt, gemeenteraadslid en fractieleider Groen Brugge navolging. Klik hiervoor op volgend woord en link: 'Een Brugse stadsbouwmeester een 'must' ' Wouter De Vriendt, kamerlid Groen Gerda Schotte, Provincieraadslid Groen West-Vlaanderen    Erica Blomme, Voorzitter Groen Middelkerke