Groen! hoopt op verstandige reactie Vlaamse regering op schorsing Chartreuse.

06 Mei 2013

Vandaag werd door de raad van State de schorsing uitgesproken voor twee deelgebieden in het GRUP Brugge. Het gaat om het deelgebied Chartreuse en het deelgebied de Spie. Net als in het advies van de auditeur wordt Chartreuse opnieuw de meest ongunstige locatie genoemd. Groen! Brugge hoopt dat de politieke spelletjes nu eindelijk afgelopen zijn en dat er voor een realistische optie wordt gekozen. “In het verleden haalden we meermaals aan dat de besluitvorming rond Chartreuse een staaltje was van slecht bestuur”, aldus Sammy Roelant. “De Raad van State heeft ons hierin gelijk.” De Vlaamse regering had de verschillende locaties moeten vergelijken en motiveren waarom voor deze locatie werd gekozen, ondanks ongunstiger gevolgen voor het leefmilieu zo blijkt uit het vonnis van de Raad van State. “Opvallend is ook dat de Raad van State op de korrel neemt dat op het einde van de procedure nog vlug enkele ‘milderendeÂ’ maatregelen werden opgenomen”, zo stelt Marleen Ryelandt, advocate voor Groen!. “Deze milderende maatregelen waren verre van voldoende om het structurele probleem van de locatiekeuze aan te pakken.” Nochtans stelde minister Muyters eerder dat hij gelijk hoe zou verder gaan op de piste Chartreuse. “De reactie van de minister is onbegrijpelijk”, zegt Sammy Roelant, “het feit dat ook deelgebied Spie geschorst wordt en dat naar Charteuse verwezen wordt als veruit slechtste keuze laat duidelijk uitschijnen dat kleine veranderingen dit plan niet kunnen redden. Hardnekkig deze piste blijven volgen kan dan ook maar één gevolg hebben: dat binnen twee jaar de schorsing volgt en het stadiondossier onnoemelijk vertraging oploopt. We hebben hier in het verleden voor verwittigd, maar nog steeds heeft de Vlaamse regering geen lessen getrokken uit het verleden.” “Misschien heeft de Vlaamse regering enkel de intentie zand in de ogen te strooien en dit dossier over de lokale verkiezingen te tillen? Met de voetballiefhebber als grote verliezer. Wij herhalen onze uitnodiging aan alle partijen rond de tafel om dit spookdossier eindelijk te begraven en samen werk te maken van een mooi voetbalstadion voor de Brugse voetbalclubs.”