Gerooide bomen Interbad (antwoord)

06 Mei 2013

Geachte heer Maertens, U vroeg naar de reden voor het rooien van de bomen op de oprijlaan naar het lnterbad. Wij kunnen u hierover het volgende melden. Gezien de beukendreef sterk was afgetakeld door het rooien van zieke bomen en de overblijvende bestaande bomen niet meer in optimale conditie zijn, besliste het college van burgemeester en schepenen, op voorstel van de Groendienst, om de overhangende beuken te verwijderen. Het ontwerp werd voor advies voorgelegd aan het agentschap voor Natuur en Bos dat een gunstig advies gaf op 18 februari 2010. Er werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door Ruimte en Erfgoed op 26 maart 2010. Als vervanging wordt opnieuw een beukendreef aangeplant. Gelijktijdig met de sanering van de dreef wordt een parking langs de rijweg aangelegd. De Burgemeester, Patrick MOENAERT