Gerda Schotte

Gerda Schotte

Gerda Schotte

Ik ben geen geboren Bruggeling, zoals zovelen die ik ken in Brugge. Je zou kunnen zeggen dat ik de gemeentepolitiek met de paplepel heb binnengekregen want in woonde tot mijn 6 jaar in het gemeentehuis van Vlissegem (nu De Haan); mijn vader was daar gemeentesecretaris en wij woonden er als concierge tot mijn ouders in het centrum van De Haan bouwden.

De gemeentepolitiek heb ik dan later ervaren als gemeenteraadslid in Brugge voor Agalev, van 1995 tot 2000. Een boeiende periode waar ik veel heb uit geleerd.

Ik studeerde sociologie in Gent en werkte in een aantal BTK-projecten als onderzoekster en een jaar als opvoedster in een voorziening Bijzondere Jeugdzorg. Sinds 1988 werk ik als inspecteur Welzijn voor de Vlaamse Gemeenschap.

Mijn interesse voor sociale thema's is dus niet zo vreemd : ouderenzorg, thuiszorg, bijzondere jeugdzorg, kansarmoede, wonen; dit zijn allemaal zaken die mij bezighouden.

Mijn ervaring van een jaar als directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij leerde mij dat er op het vlak van wonen ook in een rijke regio nog heel wat noden zijn. Voor mensen met een laag inkomen is het recht op wonen niet gegarandeerd, de wachtlijsten voor een sociale woning zijn lang en de alternatieven op de vrije markt zijn vaak onbetaalbaar of van zeer slechte kwaliteit. Ook de woonomgeving kan beter, meer open ruimte is nodig, ook speelruimte voor de kinderen, winkels in de omgeving van woningen voor ouderen enz.

Gerda Schotte

Provincieraadslid

Ik ben geen geboren Bruggeling, zoals zovelen die ik ken in Brugge. Je zou kunnen zeggen dat ik de gemeentepolitiek met de paplepel heb binnengekregen want in woonde tot mijn 6 jaar in het gemeentehuis van Vlissegem (nu De Haan); mijn vader was daar gemeentesecretaris en wij woonden er als concierge tot mijn ouders in het centrum van De Haan bouwden.

De gemeentepolitiek heb ik dan later ervaren als gemeenteraadslid in Brugge voor Agalev, van 1995 tot 2000. Een boeiende periode waar ik veel heb uit geleerd.

Ik studeerde sociologie in Gent en werkte in een aantal BTK-projecten als onderzoekster en een jaar als opvoedster in een voorziening Bijzondere Jeugdzorg. Sinds 1988 werk ik als inspecteur Welzijn voor de Vlaamse Gemeenschap.

Mijn interesse voor sociale thema's is dus niet zo vreemd : ouderenzorg, thuiszorg, bijzondere jeugdzorg, kansarmoede, wonen; dit zijn allemaal zaken die mij bezighouden.

Mijn ervaring van een jaar als directeur van een sociale huisvestingsmaatschappij leerde mij dat er op het vlak van wonen ook in een rijke regio nog heel wat noden zijn. Voor mensen met een laag inkomen is het recht op wonen niet gegarandeerd, de wachtlijsten voor een sociale woning zijn lang en de alternatieven op de vrije markt zijn vaak onbetaalbaar of van zeer slechte kwaliteit. Ook de woonomgeving kan beter, meer open ruimte is nodig, ook speelruimte voor de kinderen, winkels in de omgeving van woningen voor ouderen enz.