Geen fietsstraten zonder autoluwe binnenstad voor Groen Brugge

12 Maart 2013

Schepen van mobiliteit Annick Lambrecht maakte bekend het concept fietsstraten te willen introduceren in Brugge. Sterker zelfs: ze wil van alle straten in de binnenstad fietsstraten maken. Voor wie het principe niet kent: fietsstraten zijn straten waar fietsers voorrang krijgen op auto's en de hele breedte van de weg mogen gebruiken. Groen Brugge juicht dit ambitieuze plan toe, maar vindt dat het stadsbestuur dan ook andere belangrijke knopen moet doorhakken om de nieuwe situatie haalbaar te maken. “Bij de heraanleg van straten in de binnenstad werd in het verleden geopperd dat fietsers een remmende factor zouden worden en zo het autoverkeer terug zouden dringen. Het omgekeerde was het geval: meer auto's reden het centrum binnen en steeds minder fietsers durven het aan door de centrumstraten te fietsen”, verklaart Valentijn Vyvey, ondervoorzitter van Groen Brugge. Volgens Groen kunnen fietsstraten in het centrum enkel een succes worden als een groot deel van het centrum autoluw gemaakt wordt. Dit wil zeggen dat bezoekers en toeristen met de wagen geen toegang krijgen tot deze zone. Minder verkeer zorgt vanzelfsprekend voor een veiligere situatie voor de actieve weggebruikers, daarnaast rijden enkel nog automobilisten het centrum binnen die vertrouwd zijn met de situatie, wat de veiligheid ook ten goede komt.  Vyvey: “Anders verwachten we frustraties tussen fietsers en automobilisten die niet op de hoogte zijn van de situatie. In elk geval zal duidelijke signalisatie onontbeerlijk zijn.” Groen stelt het stadsbestuur voor de keuze: of ze gaat resoluut voor een autoluwe fietsstad, ofwel gaat ze nog steeds voor een autostad maar dan met afgezonderde, rustige fietsstraten. Groen verkiest resoluut de eerste situatie. “Het en/en-principe waaraan Brugge tot nu toe vastgehouden heeft, werkt niet. Brugge moet de auto in de binnenstad terugdringen en de straten teruggeven aan de andere weggebruikers.”, besluit Vyvey.