GAS evaluatie 2012 (tussenkomst gemeenteraad 29-04-2013)

17 Mei 2013

In het GAS-jaarverslag 2012 kunnen we lezen dat een bescheiden deel van de ca. 450 vaststellingen gebeurden door niet-politionele ambtenaren. Bijna 70% van de dossiers werd opgesteld door politie en spoorwegpolitie.Daarnaast kunnen we ook lezen dat slechts weinig betrokkenen gebruik maken van hun  recht tot verweer. Hieruit kunnen we concluderen dat beschuldigden van inbreuken ook wel zouden ingaan op het voorstel tot minnelijke schikking dat in het reguliere rechtsysteem bestaat. Zodat van een feitelijke ontlasting van onze rechtspraak nauwelijks sprake is. De meerwaarde van het GAS-systeem ten opzichte van het standaard politiewerk is m.a.w. zeer klein. Is het dan wel een voorbeeld van efficiëntie en goed bestuur om naast de politie een mini parallelsysteem op te zetten?Mag ik herinneren aan de aankondiging van de burgemeester in de nationale media enige tijd geleden om niet mee te heulen met de GAS-boetes?We kunnen beter ten volle kiezen voor een goed en doeltreffend politie-apparaat. En de middelen en tijdsbesteding die nu naar het GAS-systeem gaan gebruiken om de politie te ondersteunen.