Fietsstallingen tijdens de zaterdagmarkt

06 Mei 2013

Enige context: Als je het fietsen wilt stimuleren in Brugge dan moet je er voor zorgen dat er voldoende fietsaccommodatie voor handen is.  Dit is zeker niet het geval op het Beursplein tijdens de zaterdagmarkt.  Vele tientallen fietsers kunnen tijdens hun marktbezoek hun fiets niet stallen in de daardoor voorziene stalling.  Er zijn er daarvoor heel veel te weinig.  Groen! Brugge heeft vele jaren terug het idee gepromoot om overal in de stad autoparkeerplaatsen te vervangen door fietsparkeerplaatsen.  Deze visie is ondertussen overgenomen door het stadsbestuur en wordt reeds in vele straten toegepast.  Op mijn vraag om ook ter hoogte van het Beursplein meer fietsparkeerplaatsen te voorzien zal nu, binnen dezelfde filosofie, een aantal autoparkeerplaatsen vervangen worden door fietsparkeerplaatsen.  Laat ons hopen dat er dan uiteindelijk een goede fietsaccommodatie ontstaat Guido MaertensRaadslidANTWOORDBrugge,6 juli 2011Geachte heer Maertens,In antwoord op uw vraag van 10 april2011 in verband met fietsstallingen tijdens de zaterdagmarkt kunnen wij u het volgende melden.De verkeersdienst meldt dat zij op verkeerstechnisch gebied geen bezwaar hebben om, in functie van de zaterdagmarkt, fietsrekken te plaatsen hoek Maagdenstraat Sint-Maartensbilk door inname van parkeerplaatsen voor auto·s.De verkeersdienst is eventueel voorstander om vaste fietsrekken te plaatsen omdat dan bijvoorbeeld ook de klanten van het postkantoor en anderen de fietsrekken kunnen gebruiken. Vaste fietsrekken hebben ook als voordeel dat niet telkens een gans systeem moet opgezet worden voor de plaatsing en het terughalen van tijdelijke rekken en dan is er ook nog het eventuele probleem van achtergelaten fietsen in de rekken.De wegendienst treedt het standpunt van de verkeersdienst bij om bijkomende fietsrekken te plaatsen. Na advies van de mobiliteitscel zal de plaatsing ter goedkeuring voorgelegd worden aan het college van burgemeester en schepenen.Wij houden u verder op de hoogte.Wij hopen u met die informatie van dienst te zijn.Met beleefde groetNamens Johan COENS,Stadssecretaris, Otmar DELANOTE, Kabinetschef Patrick MOENAERT,  De Burgermeester