Een stedelijk informatiesysteem voor mensen met een visuele beperking

01 Juni 2016

In Brugge zijn er zo'n 2.350 mensen met een visuele beperking. Zij ontmoeten veel obstakels in hun mobiliteit als ze zich voortbewegen in onze stad. Internationale studies tonen dat het soms tot 95 uren training vereist om zich te leren voortbewegen in een stedelijke omgeving.   Warschau is nu een slim systeem aan het ontwerpen om mensen met een visuele beperking te helpen: er zijn doorheen de stad allerlei elektronische bakens geïnstalleerd. Deze bakens geven data door naar de smartphones van mensen met een visuele beperking. Zo kunnen zij beter navigeren in de stad.   Die bakens zenden bijvoorbeeld info door waar nabije bushaltes zijn, waar cultuurorganisaties zich bevinden, waar een bepaalde overheidsdienst zich bevindt etc. Zo ontstaat een systeem van micronavigatie dat mensen met een visuele beperking helpt zich te oriënteren.   Intussen blijkt overigens in Warschau dat dit systeem ook veel diensten kan leveren aan alle burgers, waardoor dit systeem een extra meerwaarde krijgt.   Met Groen vinden we optimale deelname van alle burgers, ook die met een beperking, aan het gemeenschapsleven van het allergrootste belang. Daarom bepleiten we dat Brugge contact opneemt met Warschau met het oog dit project ook hier door te voeren.   Het is daarbij belangrijk dat organisaties voor mensen met een visuele beperking, de stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap en andere betrokkenen worden meegenomen in het implementeren van deze nieuwe technologie, zodat ze efficiënt en gebruiksvriendelijk kan bijdragen. Om het nut van de applicaties en de kans op innovatie te versterken is het volgens ook belangrijk dat er met open data gewerkt wordt. Zo kunnen spontaan nieuwe toepassingen ontstaan die het leven van de Bruggeling verbeteren.   Onze vraag: ziet Brugge heil in zo'n systeem? Worden er verdere stappen ondernomen?