Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge. – een stand van zaken

28 Augustus 2022

Een gemeentelijke verordening rond Padel in Brugge. – een stand van zaken

Brugge is meer dan ooit het Mekka van Padel in Vlaanderen. De padelvelden schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond. Dat er veel gesport wordt, blijven we met Groen Brugge aanmoedigen, maar we willen graag voor alle burgers en de Padelclubs een sluitend juridisch kader

Ondertussen is er een gekend vonnis rond de Brugse Tennis en Padelclub Azalea en zijn er nog tennisclubs in Groot Brugge waar men wil starten met padel.

Minister Demir gaf ondertussen mee aan onze schepen Franky Demon dat de gemeenten aan zet zijn.

Een aantal vragen:

  • Is het stadsbestuur nu bereid om een gemeentelijke verordening op te maken rond padelterreinen?
  • Hoeveel aanvragen voor padelterreinen voor Groot-Brugge zijn er op vandaag lopend?
  • Is het stadsbestuur bereid om waar nodig de nodige investeringen te doen, samen met de clubs om de geluidsoverlast voor de buren, waar nodig aan te pakken?

Ik herhaal nog een onze tips voor een gemeentelijke verordening:

  • Padelvelden aanleggen op 300 meter van bewoning, of voorzien van geluidsmuren/overkapping
  • Saneren van situaties die nu al niet voldoen
  • Beperken van speeluren tussen 9-22u
  • Verlichting van de padelvelden doven na 22u

Andries Neirynck,
Gemeenteraadslid