Een duurzaam beheer voor Interbad

02 Mei 2013

Ik wil vooreerst opmerkingen dat ik het spijtig vond dat de documenten omtrent de jaarrekening en jaarverslag niet digitaal beschikbaar waren. Op deze zonnige namiddag ben ik dus naar de kelder van de secretarie getogen om conscientieus mijn democratische plicht uit te oefenen en de documenten te bestuderen. Bij navraag in de secretarie werd gemeld dat zijzelf de documenten niet digigtaal verkregen hadden van Interbad maar op papier. Nochtans kon je op de papieren versie zien dat de documenten in eerste instantie digitaal waren opgemaakt. Waarbij ik moet opmerken dat de papieren er niet erg beduimeld uitzagen, ik was vermoedelijk het enige raadslid dat ze heeft opgevraagd. Zeker in zo'n belangrijk jaar op financieel vlak voor Interbad zou je verwachten dat de rekening zo toegankelijk mogelijk gemaakt zou worden voor de raad. Een belangrijk jaar op financieel vlak want interbad werd dit jaar BTW-plichtig. Dit had een aantal financiële voordelen niet in het minst een historische teruggave op vroegere investeringen.  Toch werden in 2012 werden verhoogde de voorschotten gevraagd aan de stad, werden de sicav aandelen verkocht en de reserve opgebruikt en bedroeg het exploitatieverlies voor belastingen 80.000 euro, net als het jaar daarvoor, overigens. Het is dus niet zo dat we kunnen spreken van een financieel succesverhaal. Ik heb dan ook enkele suggesties die een budgettaire impact kunnen hebben. Er zijn momenteel tien bestuurders voor interbad. Zij krijgen 162,76 euro per zitting, ook de schepenen, die toch al een mooie wedde krijgen en dit ambtshalve doen. De voorzitter krijgt overigens dubbel presentiegeld. Dat kost jaarlijks 22 227 euro of ongeveer een vierde van het exploitatieverlies. Ik wil hierbij opmerkingen dat Damme jaarlijks 50 000 euro bijdraagt aan Interbad, zo'n 10% van wat Brugge bijdraagt, maar toch de helft van de besuurders levert waaronder voorzitter en dat zo 1/5 van hun bijdraagt terugvloeit naar hun bestuurders. We zitten nu met een nieuwe bestuursploeg, en de kans om met een propere lei te beginnen. Mijn voorstel is om van het bestuurdersmandaat van interbad een vrijwillig, onbezoldigd mandaat te maken in deze legislatuur. Ik weet zeker dat de betrokken bestuurders hierop graag zullen ingaan uit engagement en maatschappelijke overtuiging. Immers, de komende bestuursperiode kondigt zich budgettair moeilijk aan en jaarlijkse extra bijpassingen vanuit de stad kunnen best vermeden worden in komende begrotingen. Als je geloofwaardig wil besparen begin je best bij jezelf. Een twee punt wat mij opviel is dat de ecologische voetafdruk van Interbad vorig jaar toch serieus is toegenomen, wat ook natuurlijk een impact had op de energie en waterfacturen. Zo nam het electriciteitsverbruik met een derde toe in 2012 in vergelijking met 2011, dit kwam deels door de tijdelijke sluiting in 2011 maar ook in vergelijk maar2010 was er een aanzienlijke stijging. Hetzelfde gaat op voor water waar er een meerverbruik was van 50% ten aanzien van 2011. Als het goed is mag het ook gezegd worden, door nieuw onderhandelde contracten stegen de electriciteits kosten niet en daalden de kosten voor gas. En ik zie dat er gezocht werd naar manieren om te energie te besparen in de toekomst en dat men beseft dat de uitdagingen groot zijn. Spijtig genoeg zag ik nergens de optie overwogen worden om zelf op een duurzame manier energie op te wekken. Nochtans zou dit zeker te verantwoorden zijn en de investering zou zichzelf snel terugverdienen.