Deining in interbad.

25 November 2014

Er is opnieuw een verlies van 605.000 euro bij interbad. Opnieuw duikt exact hetzelfde zinnetje op bij het politieke bestuur van Interbad als de vorige jaren: Wij zullen onderzoeken waar we kunnen besparen op energie. Het lijkt wel copy-paste uit het verslag van het vorige jaar. In toelichting bij de budgetten staat dat de energiekost 152 000 euro is. Bij nader toezicht blijken de heren en dames van de raad van beheer water ook als energie te beschouwen. Onbegrijpelijk. De echte kost van energie is voor het budget 2015 is 112 000 euro. Dat blijkt een stijging te zijn van 10% in vergelijking met de 102.000 euro vorig jaar. Is het dat wat men bedoeld met besparen op energie?   Daarnaast valt opnieuw op dat er 25 000 euro gespendeerd wordt aan zitpenningen voor politici in de raad van bestuur.  In andere raden van bestuur of beheersorganen in Brugge zoals Brugge Plus, Cultuurcentrum, Bibliotheek zijn er geen zitpenningen. Ik stel met in de besparingen die men poogt te doen in Interbad (ten koste van de toekomstige service zoals men zelf aanhaalt) voor de presentiegelden worden afgeschaft. Een makkelijke en efficiënte besparing die de gebruiker niet zal voelen.