De werken aan de scheepsdalebrug

06 Mei 2013

Geacht college Ik kom terug op mijn vraagstelling betreffende de Scheepsdalebrug van november vorig jaar. We vernemen nu immers dat de werken aan de brug in elk geval reeds zullen uitlopen tot mei 2011.  Dit omwille van de koude wintermaande de moeilijke afbraakwerken onder water de vastgestelde grondvervuiling op de site waar de afbraakwerken bezig zijn. Uiteraard – zoals het steeds is bij verontreinigingen – is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid, noch voor de omwonenden noch voor de arbeiders die de werken uitvoeren. Waterwegen en Zeekanaal stellen laconiek: “We hebben er voor gekozen om de grond niet te saneren, maar de funderingswerken verder uit te voeren onder strikte veiligheidsvoorwaarden.”  Ik heb bij deze vaststellingen de volgende vragen aan het college:  Over welk soort vervuiling gaat het?  Ik verneem dat het over de aanwezigheid van arsenicum zou gaan.  Is dit correct?  Ik verkreeg graag het rapport die deze vervuiling beschrijft. Kan de opdrachtgever van de werken er zomaar voor “kiezen” om niet te saneren? Wat zegt de wet hierover? Wat zegt de stad hierover? Verder wordt beweerd dat deze historische vervuiling afkomstig zou zijn van de gasfabriek die vroeger langs de Scheepsdalelaan werd uitgebaat.  Indien dit correct is dan kan het bijna niet anders dan dat de vervuiling veel ruimer verspreid is dan die plaatsen rond de Scheepsdalebrug zelf. Heeft men dezelfde vervuiling aangetroffen bij de bouw van de appartementen op de hoek van Scheepsdalelaan met de Kolenkaai? En heeft men deze vervuiling vastgesteld tijdens de huidige wegeniswerken op de Scheepsdalelaan? Heeft men een bodemonderzoek gedaan in de ganse wijk van rond de vroegere gasfabriek?  Indien dit nog niet gebeurde, zal die opdracht alsnog gegeven worden? Indien er een meer algemene vervuiling is, welke maatregelen zal men nemen? En ten slotte, aansluitend op mijn vragen van november, wil ik nog eens aandringen om de noodbrug te voorzien van hellende vlakken zodat de beklimming van de noodbrug voor bepaalde gebruikers minder problematisch wordt.  Guido Maertens Raadslid