de eerste verkiezingsstunt

06 Mei 2013

Na 5 jaar als schepen van woonbeleid stelt Mercedes Van Volcem vast dat haar beleid gefaald heeft: slechts 16% van de inwoners van de binnenstad zijn jonge gezinnen. Dat is een rechtstreeks gevolg van de veel te dure prijzen voor woningen in Brugge, en dat geldt nog meer voor de binnenstad. Zolang de speculatie hoogtij viert is een premie voor jongeren niet meer dan een doekje voor het bloeden. In 2010 steeg de prijs van een gewone woning in Brugge van gemiddeld 205.221 euro naar 230.509 euro. Daarmee is Brugge meteen de duurste centrumstad voor de aankoop van een gewone woning. Dit is duidelijk de voornaamste reden voor de jongeren vlucht uit Brugge. Jongeren die geen fikse hulp krijgen van thuis uit kunnen het vergeten om een woning te kopen in de binnenstad. Het stadsbestuur stelt nu voor om het maximumbedrag bij de renovatiepremie die vandaag al bestaat en die voor de helft tussenkomt bij verbeteringswerken op te trekken van 4.500 euro tot 9.000 euro voor mensen jonger dan 35 jaar die een huis kopen in de binnenstad. “Het is maar zeer de vraag of dit verkiezingscadeautje van schepen effectief meer jongeren zal aantrekken naar de binnenstad,” merkt Sammy Roelant op. “Het bedrag is te klein om een groot verschil te maken in de totaalinvestering bij de aankoop van een huis, en zal dus enkel ten goede komen aan diegenen voldoende kunnen investeren in de eerste plaats.” “De Brugse belastingbetaler,” zo vervolgt hij “betaalt dus voor een premie die ten goede komt aan zij die het niet echt nodig hebben. Een prachtig staaltje van Mattheüseffect”. De schepen voert al 5 jaar een beleid waarin vooral projectontwikkelaars en immobiliënkantoren hun ding kunnen doen. Met als gevolg enorme stijgingen in woningprijzen (van 192.000 tot 230.000 in deze legislatuur). Het gevolg is dat een aantal mensen veel geld verdiend hebben met het speculeren op huizen waardoor de Bruggeling stilaan uit eigen stad gejaagd wordt. Als beloning mag hij nu nog eens betalen in de vorm van een verkiezingsstunt die structureel geen zoden aan de dijk zal zetten. Groen! Brugge pleit ervoor een diepgaande woonbehoefte studie te doen en als stadsbestuur zelf de teugels in handen te nemen in de ontwikkeling van de stad. Zo kan er gekozen worden voor woningprojecten op maat van de bewoner, en niet op maat van de speculanten. Enkel als het stadsbestuur impact krijgt op de marktsituatie zal de jongerenvlucht kunnen worden tegengegaan.