Conflictvrije kruispunten op de expresweg N31

16 Februari 2020

Conflictvrije kruispunten op de expresweg N31

De afgelopen decennia werd de N31 tussen de afrit aan de E40 en het kruispunt met de A11 gevoelig geoptimaliseerd van de drukste gewestweg van Vlaanderen van het type niet-autoweg tot de huidige autoweg die we kennen. Het was dan ook één van de meest dodelijke gewestwegen in Vlaanderen. Door het realiseren van in totaal 5 tunnels van de Koning Albert I-laan tot aan de Legeweg werden de levensgevaarlijke kruispunten weggewerkt.  

Bovendien werden er 4 conflictvrije kruispunten gerealiseerd voor de fietsers en voetgangers: de brug aan de Chartreuseweg, de vorkbrug aan de Koning Albert I-laan, de luie brug aan de Tillegemstraat en tenslotte de tunnel voor fietsers en voetgangers aan de Witte Molenstraat. Voor de voetgangers en fietsers op Sint-Michiels is dit hoe dan ook een enorme verbetering.

Dit resultaat kwam er na jarenlang actievoeren voor een veilige expresweg door de gekende actiegroepen en de fietsersbond. Mijn eerste actie op de expresweg dateert ondertussen van het jaar 1980, na de zoveelste fietser die het leven liet op deze moordweg. We konden ook frequent beroep doen bij onze acties door tal van politici, ik noem van de aanwezigen Burgemeester Dirk Defauw, collega Jos Demarest, collega Pascal Ennaert, collega Jean-Marie De Plancke, alsook voorzitter Annick Lambrecht. West-Vlaams minister Hilde Crevits zorgde uiteindelijk voor de broodnodige centen waardoor dit huzarenstukje gerealiseerd kon worden.

Ondertussen zijn de werken aangevat voor het realiseren en optimaliseren van de geluidsmuren op het grondgebied van Sint-Andries en Sint-Michiels. Een must gezien er in het MER van 2002 2 keuzes waren: het insleuven van de N31 of het realiseren van de tunnels gecombineerd met geluidsmuren langs de woonwijken van deze deelgemeenten. Ik hoop alvast dat we in deze legislatuur eindelijk de geluidsschermen kunnen verwelkomen, samen met schepen Van Volcem en minister Peeters.

Maar het volledig optimaliseren van deze N31 is niet af. Conflictvrije kruispunten voor de fietsers en voetgangers zijn een absolute must. Ik lijst ze daarom nog eens op:

  • Het kruispunt met de Koningin Astridlaan blijft gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker gezien de voorrangsregels.
  • Het kruispunt met de Torhoutsesteenweg. Hier is het ontdubbelen van het fietspad en het aanpakken van het kruispunt met een groot rond punt wellicht de beste oplossing. Het bestaande dubbelrichtingsfietspad is levensgevaarlijk.
  • De voetgangerstunnel van de Diksmuidseheirweg is al jaren een drukke fietsdoorsteek. Na aandringen van de actiegroepen en de fietsersbond werd er overigens niet meer geverbaliseerd als je door de tunnel reed. De tunnel is terecht opgenomen in het fietsknooppuntennetwerk. Een optimalisatie en verbreding van deze voetgangerstunnel is een echte must gezien de aansluiting op de fietsas van de Doornstraat en de fietscorridor van de Diksmuidse Heirweg, die in Zedelgem ook terecht al een knip kreeg.
  • Kruispunt Gistelsesteenweg, blijvend aandacht voor de zwakke weggebruiker is een must. Frequent gebeuren er ongevallen.
  • Kruispunt Zandstraat. Volgens stadsgids Jo Berten niet alleen de oudste Heirweg van Brugge en omstreken maar ook de oudste weg op het raakvlak tussen de polders en de zandstreek. Onze archeologische dienst is er naar genoemd. Deze drukke fietsdoorsteek werd samen met de aanleg van de tunnel van de Gistelsesteenweg afgesloten, een misser van jewelste. Deze fietscorridor heeft nochtans enorm veel potentieel gezien gelegen op de as Brugge-Sint-Andries-Varsenare-Jabbeke-Oudenburg en met maar liefst 6 scholen in de nabijheid. Een eerste aanbesteding voor een fietstunnel verdween ooit in de prullenmand . Bij de opmaak van het RUP Gistelsesteenweg Noord werd op mijn aangeven deze fietsdoorsteek opnieuw ingetekend. De Zandstraat werd onlangs terecht opgenomen als bovenlokaal fietsroutenetwerk. Momenteel is er terug een haarbaarheidsstudie om deze verbinding te herstellen. Dit is de tweede keer in 25 jaar tijd dat we als Bruggelingen deze kans krijgen, een kans die we niet mogen laten liggen.
  • Rond punt Legeweg: blijft gevaarlijk voor de zwakke weggebruiker gezien de voorrangsregels.
  • Onder Minister Hilde Crevits werden diverse studies gemaakt waaruit bleek dat een lange tunnel de allerbeste oplossing is. Tot op vandaag is er niets meer gedaan met deze studies. Nochtans kan de leefbaarheid van Lissewege enorm verbeterd worden door ofwel een lange tunnel ofwel een iets kortere versie. Het zou enorm jammer zijn dat met de gedane studies niets wordt gedaan.
  • Door Minister Weyts werd het Hollands Complex van Zwankendamme in de koelkast gestoken. Als noodoplossing kwamen er voorlopige lichten. Dit is en blijft een voorlopige oplossing, onze jarenlange ervaring met de N31 leert dat het net die kruispunten zijn die levensgevaarlijk zijn en op een goeie dag weer leiden tot levensgevaarlijke situaties, zeker met al het zwaar transport op deze N31.

 

Tot slot pleit ik ervoor om prioritair de doorsteek aan de Zandstraat, het upgraden van de voetgangerstunnel aan de Diksmuidseheirweg, de doortocht van Lissewege en het Hollands Complex in Zwankendamme terug hoog op de agenda te plaatsen van onze Vlaamse Minister Lydia Peeters en over te gaan naar ontwerpfase van deze projecten.

Andries Neirynck