Brugse stilstand blijkt uit jaarrekening 2015 (Tussenkomst 26-04-2016)

27 April 2016

Laat mij van wal steken met het bedanken van de diensten voor het samenstellen van de uitvoerige reeks documenten. Zoals altijd ook nu weer een mooi werk. In november wezen we met de Groen-fractie op een extra financieel risico dat onze stad tegemoet gaat. In de financiële boeken van dit bestuur staan de meeste belangrijkste risico’s beschreven. Concreet gaat het over de toelagen van hogere overheden die verminderen of maatregelen van hoger af die ons kunnen treffen. Ook de vergrijzing van de Brugse bevolking en de pensioneringsgolf bij het stadspersoneel. Die risico’s zijn er en worden onderkend. Maar met Groen wezen we ook op het feit dat de groeiverwachtingen van de inkomsten bijna zeker niet hetzelfde groeipad zullen volgen als de voorbije jaren, meer zelfs: de groeiverwachtingen waren zelf optimistischer dan de voorbije periode van hoogconjunctuur! Dit is zeer onrealistisch! Dus voorzichtigheid is geboden. Een manier om voorzichtig te zijn met het geld van de Bruggeling is om niets uit te geven. En het lijkt wel of dit bestuur deze piste heeft gekozen om de stadsfinanciën te vrijwaren. Ik wil drie invalshoeken aan de hand van enkele cijfers geven.1. “Bestemde gelden” = status quo. We zijn een jaar verder en onze spaarpot is niet verminderd. (€72,7miljoen naar € 72,6 miljoen) Dat op zich wil niets zeggen. De pot kan ondertussen weer gespekt zijn. Maar ik lees ook het volgende op p. 86 van boekdeel 1: “Leningen worden pas aangegaan als investeringen werkelijk betaald zijn”. Leg dit naast de uitspraak van de schepen die zich daarnet op de borst klopte met: “in 2016 zullen we geen geld lenen”. Wat moeten wij dan concluderen over de investeringen in het voorbije jaar 2015? 2. Laat mij eens overlopen hoe het voorbije jaar geïnvesteerd werd in de 17 beleidsdoelstellingen. Negen doelstellingen halen niet eens de helft van het voorziene budget. Enkele uitschieters:   Goed, die cijfers kunnen natuurlijk één voor één geduid worden met een goede uitleg. Maar ik wil dit als indicatief beschouwen. Op zich misschien niet voldoende? Oké. 3. Daarom dat ik nog een andere oefening heb gedaan. We hebben ook een overzicht gekregen van alle acties die ondernomen zullen worden en hun status. “Uitgevoerd”, “lopend”, “in voorbereiding”, enz.Voor het jaar 2015 waren er 359 acties gepland. Daarvan zijn er maar 67 effectief “uitgevoerd”. Ik weet wel: vele acties zijn lopend en ook hier is bij elke actie ongetwijfeld een goed excuus te geven. Maar anderzijds lees ik bij “stadsontwikkelingsbedrijf” dat dit “uitgevoerd” is. Maar we weten dat dit toch nog veraf van uitgevoerd is. De statuten zijn er en voor de rest is zelfs nog niet eens de raad van bestuur samengesteld laat staat dat die al eens zou samengekomen zijn. Hoe geloofwaardig is dit? Deze drie indicatieve cijfers wijzen toch op een betrekkelijke stilstand in onze stad. Als je volgens de eigen planning in het derde jaar van de legislatuur, maar zo weinig kan verwezenlijken, vind ik dat toch wel een probleem. âž™ Als je weet dat we onze economie met verstandige impulsen betekenisvol vooruit kunnen helpen, als je weet dat we met de klimaatverandering een serieuze uitdaging hebben, dat wonen nog altijd veel te duur is en dat door dit alles veel jongeren wegtrekken en de vergrijzing aan haar lot wordt overgelaten, begrijpen we met Groen niet dat er niet veel meer geïnvesteerd wordt in oplossingen voor al deze uitdagingen.Het stadsontwikkelingsbedrijf, bijvoorbeeld, kan een vehikel zijn om aangepaste woningen tegen scherpe prijzen aan te bieden. Daarvoor stond 1,5 miljoen euro over meerdere jaren begroot. Maar liever laat dit bestuur de statuten van dit stadsontwikkelingsbedrijf stof vergaren in het schof. Ook voor 2016 gaat men hier niets mee doen. En zo blijven mensen, waarvan vele jongeren, die moeilijk een betaalbare woning kunnen vinden in de kou en gaat de ontgroening verder. Bij de bespreking van de meerjarenplanning in november kijken we vooruit. Bij de jaarrekening kijken we eens achteruit naar het voorbije jaar. Wel, met Groen vinden we dat verleden jaar qua verwezenlijkingen ondermaats is geweest. Bruno MostreyFractieleider Groen