Brugse ploegen willen belastingbetaler in financieel avontuur storten

18 December 2013

De Brugse voetbalploegen dienden gisteren hun projectvoorstel voor twee nieuwe voetbalstadions aan de Blankenbergsesteenweg in bij de stad. Wij vroegen als oppositiepartij om dit voorstel te kunnen inkijken en kregen het gisterenavond ter inzage onder ogen. Los van een resem andere bezwaren wil ik hier ingaan op het finaciële aspect van de zaak. Groot was onze verbazing over de lasten die de clubs wil leggen bij de Brugse belastingbetaler. In de totaalsom van 134 miljoen euro wil Club Brugge 45 miljoen inbrengen, in een joint venture met de stad en Cercle. Daarnaast wordt er gerekend op een subsidie van 2,5 miljoen euro van Vlaanderen. Voor 47 miljoen wil men een banklening die enkel te verkrijgen is omdat de stad participeert een de joint venture. Elk Brugs gezin krijgt hier dus een financieel risico op de nek van bijna duizend euro per gezin. De stad zou met de verkoop van de Jan Breydel site 40 miljoen willen inbrengen in de joint venture, of zo'n 800 euro per Brugs gezin. Ten slotte wordt expliciet gesteld dat het plan maar haalbaar is met de financiële inbreng door MBZ van 2,5 miljoen per jaar plus index, in ruil voor naamgeving aan het stadion en shirtsponsoring. Ook hier zou de Bruggeling, die voor bijna 100% eigenaar is van MBZ dus 1000 euro per gezin moeten bijdragen. Opmerkelijk is dat in het voorliggende voorstel volgens de indieners “Het project zonder deze financiële inbreng van de haven niet haalbaar is”. Wij vinden het cynisch dat Club Brugge, dat via constructies via allerlei vennootschappen in Luxemburg gevestigd om belastingen te ontwijken en een rappe verkoopsexit mogelijk te maken (dixit professor Maus) meent beroep te moeten doen op publieke financiën. Een NV die blijkbaar ook behoorlijk lucratief is elk Brugs gezin voor 2800 euro wil laten mee opdraaien aan hun project, hetzij in steun hetzij in waarborg. Bovendien is er nog geen duidelijkheid wie zal opdraaien bij waarschijnlijke meerkosten en welke andere kosten qua omliggende publieke infrastructuur, inbreng van gronden of door de overheid te bekostigen ruimtelijke compensaties er nog op de nek van de belastingbetaler terecht zullen komen. We hebben vorige maand net de besprekingen achter de rug van een moeilijke begroting, die alle subsidies bevriest voor de komende jaren, van het personeelsbestand met 16 procent inkrimpt, waar de schuldgraad van de stad met 30 miljoen toeneemt en de financiële reserve halveert. In deze begroting werd er niet voor gekozen dividenden op te nemen uit het havenbedrijf, wat de begroting zou verlicht hebben. Het is voor ons dan ook volledig onbespreekbaar dat de lusten en winsten van het voetbal in privéhanden terecht komen met dat onze stad in crisistijden op financieel avontuur wordt gestuurd. Wij blijven pleiten voor een verbouwing van Jan Breydel. Een project dat veel goedkoper is én minder belastend voor de open ruimte.