Brugge Unesco Werelderfgoedstad

06 Mei 2013

Geacht college Het historisch centrum van de stad Brugge prijkt sinds 2000 op de Unescolijst van het Werelderfgoed.  Wellicht iets om trots op te zijn en wellicht een toeristische meerwaarde. Tien jaar later krijgen we een controlebezoek van een Unesco delegatie te verwerken.  Logisch, vond ik, dat men regelmatig bekijkt of een uitgereikt label nog steeds kan toegekend blijven. Op 15/05/2010 lees ik tot mijn verbazing in de pers dat twee vergunde windmolens geen bouwvergunning krijgen omdat het advies van Unesco negatief is. Eerst ging het vooral over de “hoogbouw” aan het station en nu gaat het over twee windmolens in de Brugse haven. Ik dacht dat ons label de historische binnenstad betrof?  Dus waar gaat het dan over als men opmerkingen naar voor brengt over het station en de haven? Betekent dit dat in de toekomst Unesco zal bepalen wat we in Brugge wel of niet mogen bouwen?  Of hoe het er moet uitzien?  Of welke kleur van verf we mogen gebruiken? Zijn we gedoemd om onze fietsen te blijven stuk rijden op de kasseien in de binnenstad?  Iedereen weet nochtans dat die kasseien helemaal niet historisch zijn! Wat voor een label is dit eigenlijk? Zijn we gedoemd om een steriele stad te worden tot meerdere eer en glorie van het Unesco label? Zal onze drang naar meer toeristen, en dus meer rijkdom, er voor zorgen dat onze nazaten een stad erven waar helemaal niets meer te beleven valt?  Is het deze kortzichtige visie die we koesteren? Ik vernam graag ten gronde het standpunt van de stad in deze aangelegenheid.  Welke houding neemt men aan tegenover een label dat op zoÂ’n dwingende manier de vooruitgang van onze stad zal belemmeren. Guido Maertens Raadslid