Brugge ondertekent Burgemeesterconvenant: eindelijk! Maar...

01 December 2014

Eindelijk! Groen Brugge en met ons vele Bruggelingen, slaken een zucht van verlichting. Brugge stapt eindelijk mee in het internationale netwerk van steden die zichzelf klimaatdoelstellingen opleggen. Burgemeesters die niet willen wachten tot er een internationaal klimaatakkoord is — een akkoord waar de wereldleiders maar niet in slagen om het te sluiten. Deze avond (1 december) ondertekent de burgemeester het convenant en gaat zo concrete klimaatverbintenissen aan. Niets te vroeg, als je het ons vraagt. Er is al veel water naar de zee gevloeid, er zijn al heel wat kansen om onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen aan ons voorbijgegaan. Maar goed, nu treedt Brugge bij in de Covenant of Mayors en we zijn opnieuw hoopvol. Maar we hebben ook enkele fundamentele opmerkingen. “De Burgemeestersconvenant gaat voor een reductie van CO2-uitstoot met 20% tegen 2020. Dit zijn de normen die de EU vastlegde in 2008. Deze normen bleken toen al niet voldoende te zijn en zijn sindsdien door de verschillende rapporten van het IPCC (Internationaal Klimaatpanel van de VN) telkenmale onderuitgehaald als onvoldoende,” oppert Bruno Mostrey, gemeenteraadslid voor Groen. “Ter vergelijking: milieuorganisaties roepen op tot bindende doelstellingen van 55 % minder uitstoot, 45 % hernieuwbare energie en 40 % energiebesparing tegen 2030. We roepen dit stadsbestuur op om er voluit voor te gaan en deze oogmerken te hanteren.” Daarnaast roepen we op om ook de Mayors Adapt te ondertekenen. De zekere impact van de klimaatverandering is niet meer te vermijden. We moeten vandaag dus al bewust zijn dat we ons zullen moeten aanpassen. En de Mayors Adapt is een netwerk dat specifiek inzet op engagement en uitwisseling hieromtrent. “We willen nog enkele concrete tips geven aan burgemeester Landuyt die (snelle) winsten kunnen opleveren in de strijd tegen CO2-uitstoot: De ijssculpturen zijn een energieverslindende attractie die ongepast is op het grondgebied van een stad die de Covenant of Mayors ondertekende.We vinden heus wel een andere attractie! Investeer niet langer in campagnes om toeristen te lokken via binnen-Europese vluchten. De impact van het overgesubsidieerde vliegverkeer op het klimaat is gigantisch. (Cf. de steun die Brugge geeft aan Raynair in de vlieghaven van Oostende.) Als je toeristen wil lokken, dan toch via transportmiddelen die een minder nefaste impact hebben op ons klimaat. Werk een straatverlichtingsplan uit voor het hele grondgebied. Intelligent gedimde lichten doen heel wat energie en kosten sparen, en zorgen ook voor meer veiligheid omdat gevaarlijke kruispunten extra opvallen. Ijver bij de provincie om steun te verlenen zodat marktkramers met zuinige koel- en verwarmingsinstallaties hun goederen kunnen aanprijzen op onder meer de Brugse markten. Neem hierin als provinciehoofdstad het voortouw.” Bruno MostreyGemeenteraadslid