Blankenbergsesteenweg-Spie moet landbouwgebied blijven.

31 Oktober 2013

Onlangs vernietigde de raad van state het deelgebied 16 van het Grup afbakening stedelijk gebied Blankenbergsesteenweg -De Spie. Beide gebieden zijn nu landbouwgebied. In een stad waar eindelijk aandacht is voor de klimaatverandering zal het bestuur er zich ongetwijfeld bewust van zijn dat onze voeding een belangrijke sleutel is in de aanpak van het klimaatprobleem. Ongetwijfeld is het bestuur er ook van op de hoogte dat hoe korter de toeleveringsketen van voedingsproducten is, hoe beter.   Bovendien zal transport steeds duurder worden als er een peak-oil economie op ons afkomt, een economie met zeer hoge kosten voor petroleum o.a. door ontginning en schaarstecreatie. Nabije productie zal dus ook noodzakelijk zijn voor het betaalbaar houden van voeding. Zeker op een planeet die in 2050 9 miljard mensen zal tellen, zal eigen voedselproductie ook onafhankelijkheid betekenen.   Ik wil er ook op wijzen dat zowel natuurverenigingen als landbouwers hier vragende partij zijn om dit deelgebied blijvend in te kleuren als landbouwgebied. Met Groen sluiten wij ons hierbij aan. Er van uitgaande dat dit stadsbestuur in het beleidsplan een stevig klimaatplan ambieerde,menen we dat ook het bestuur zich hierbij verstandig zal aansluiten.   Voor de bedrijventerreinen pleiten wij voor het aansnijden van de bestaande onbenutte ruimte. Ook voor wonen pleiten wij voor een creatievere aanpak dan het steeds weerkerende adagium van nieuwe open ruimte aansnijden. Bijvoorbeeld het verhogen van densiteit in woonparken, tweedelijnsbebouwing, afstemmen van de woningmarkt op kleinere gezinnen, het actief verwerven van aanliggende kavels die ruimtelijk inefficiënt worden benut etc. In het beleidsplan stond dat open ruimte maximaal zou worden behouden. Het is makkelijk zoiets te stellen als er steeds weer uitzonderingen worden toegestaan, al dan niet uit gemakzucht. Ik hoop dat de leuze hier niet wordt: Let op mijn woorden, kijk niet naar mijn daden.   Daarom mijn vraag aan het bestuur: wat zijn de plannen voor dit deelgebied. Gaat u akkoord met een bestemming als landbouwgebied?