Betaalbaar wonen

23 Mei 2020

Betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen is een thema dat we allemaal belangrijk vinden. Een dak boven je hoofd is een van de basisbehoeften waar iedereen recht op heeft en nood aan heeft.

Maar betaalbaar wonen staat steeds meer onder druk.

  • In Brugge is de gemiddelde prijs voor een appartement met 3 % gestegen, stijging van 3,9% voor rijwoningen en halfopen bebouwing en 1,2 % voor open bebouwing.
  • Als men leeft van een leefloon en een huurwoning huurt bij een sociaal verhuurkantoor moet men leven als alleenstaande van een budget van 10 EUR per dag (exclusief vaste kosten). Meer marge is er niet.
  • Mensen uit de nachtopvang en crisisopvang vinden vandaag de dag op de private markt geen woning meer. Men is aangewezen op sociale woningen waar de wachtlijsten nog steeds zeer hoog zijn.
  • Capaciteit crisisopvang ligt boven de 100 % sinds april 2019.
  • 60 % van de tijd is de nachtopvang volzet en kunnen geen extra mensen toegelaten worden. Van april tot midden november stellen we maar 10 van de 18 bedden open. De mensen slapen dan noodgedwongen buiten en gemiddeld is er in die periode 80 % van de tijd meer vraag dan aanbod.
  • Tenslotte is de huurachterstand gestegen in het SVK alleen al van 5 % naar 15 % sinds de coronacrisis begon.

Ik kan zo nog lang doorgaan. De nood is er, maar vooral, de nood blijft stijgen. Afgezien van het laatste cijfer, staan alle andere vermelde cijfers los van de coronacrisis.

Hieronder mijn vragen.

  • Eerst en vooral is er sprake van een woonbeleidsplan dat in de maak is. We zijn zeer benieuwd naar dit plan en vragen ons af welke oplossingen de stad zal hebben om deze wooncrisis aan te pakken. Wat zullen de kernprincipes zijn?
  • Vervolgens willen we graag weten hoe ver de stad staat met de plannen rond de community land trust. Is er al land die hiervoor zal dienen? Zijn er al gesprekken lopende?
  • Wordt er ook al een nieuwe verordening voorbereid gekoppeld aan dit beleidsplan?
  • Wat is de timing voor de bovenstaande zaken?

Janos Braem
Gemeenteraadslid