Bedrijventerreinen in overschot?

06 Mei 2013

Naar aanleiding van het interview met schepen Decleer over de beschikbaarheid van bedrijventerreinen in Brugge, ging Groen! Brugge eens kijken op het terrein. Wij trekken een andere conclusie.Mogen we van een verkozen schepen niet verwachten dat die het algemeen belang verdedigd? We vragen ons af wat de agenda van schepen Decleer is als we haar gegoochel met cijfers lezen in het Brugsch Handelsblad van vrijdag 9 april 2010. De schepen wringt zich in alle mogelijke bochten om erop uit te komen dat de nood aan bedrijventerreinen in Brugge nijpend is en zo opnieuw open ruimte aan te snijden.Omdat we vinden dat een dergelijke mistspuiterij niet bij een democratisch en transparant bestuur hoort, zijn we zelf op onderzoek uitgetrokken.Daarbij kwamen we tot andere vaststellingen dan de schepen: Er ligt minstens 360 ha braakliggend terrein in industriegebied: Op de industrieterreinen van Blauwe Toren, Herderbrug en Oude Achterhaven: ca. 27 ha. In de Achterhaven (strategische reserve niet meegerekend):  ca. 330 ha. Ten Briele: 2,1 ha. Er zijn ook nog heel wat bedrijfsgebouwen en terreinen te koop: minstens 5,4 ha (enkel al via immoÂ’s Dewaele en Centrobiz) hierbij is de kantoorruimte aangeboden binnen deze industriezones nog niet meegerekend. Er zijn ook nog 3 ha aan bedrijfsgebouwen te huur. Er is ook nog het Bedrijventerrein Militairdomein in Lissewege van  2 ha. dat nog leeg staat. En deze zaken hebben we nog niet meegerekend: Carcokes (18 ha, in laatste fase van sanering), het militairdomein in Achterhaven (3,5 ha) en binnen deze zones waren ook ettelijke kantoorruimtes beschikbaar die we niet vermelden. Ook bedrijven die recent zijn leeggekomen door faillissement zoals  Uco yarns (6 ha)), Walleyn (3 ha) en Hal 4 van Philips zijn nog niet meegeteld.Vreemd overigens dat schepen Decleer vindt dat er minstens 230 ha aan bedrijventerreinen in W-Vl beschikbaar zou moeten zijn, wat volgens haar nu nog niet het geval is, terwijl er in Brugge alleen nu al 360 ha beschikbaar is aan braakliggend terrein.Volgens schepen Decleer is vooral de nood aan niet-watergebonden KMOÂ’s acuut. Waarom dan niet in plaats van de Spie en Blankenbergsesteenweg te ontwikkelen (samen 70 à 75 ha), het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brugge t.a.v. een stuk van de Achterhaven en Herdersbrug herbekijken en het mogelijk maken om ook als regionaal bedrijventerrein te laten functioneren. De herziene stukken in de Achterhaven zouden dan pas aangesneden kunnen worden nadat de bedrijventerreinen Herdersbrug, Oude Achterhaven, Blauwe Toren en Ten Briele volledig ingevuld zijn.Groen! Brugge vraagt dat er vanaf heden rationeel wordt omgesprongen met de industriegronden. Dit betekent voor ons dat de benutte zones optimaal en duurzaam benut worden. Dat de juiste bedrijven in de geschikte zones terechtkomen. Dat het Brugse stadsbestuur een actief economisch beleid voert met als doel de beschikbare terreinen toe te kennen aan bedrijven die voldoende werkgelegenheid en een reële economische meerwaarde creëren. Bedrijven die innovatief zijn en dus een duurzame economische  toekomst voor de boeg hebben, een bijdrage leveren in het stoppen van de Brugse “braindrain” en die uiteraard ook ecologisch verantwoord te werk gaan.Want een rondrit op de diverse Brugse bedrijventerreinen leert ons andere dingen. Zo zijn er heel wat activiteiten die niet thuishoren waar ze gevestigd zijn. Dit tolereren is niet duurzaam en stopt dus beter meteen. Er wordt al te vaak kwistig omgesprongen met ruimte. Een frappant voorbeeld zijn de gigantische parkings voor wagen-overslag – die nemen een disproportioneel aandeel van het havengebied in. Hier zou men het bedrijf kunnen aanmoedigen om in verschillende bouwlagen te werken om zo oppervlakte te sparen.Een beeld zegt vaak meer dan de cijfers van Decleer, daarom fotografeerde Groen! Brugge een aantal markante zaken. We maken deze fotoÂ’s  beschikbaar via Internet, zo kunnen de Bruggelingen zelf oordelen. http://picasaweb.google.com/groenwestvlaanderenSammy Roelant, Voorzitter Groen! BruggeBruno Mostrey, Bestuurslid Groen! Brugge