Advies vernietigend voor keuze Visartsluis

15 Mei 2018

Advies vernietigend voor keuze Visartsluis

foto van De Vandamme sluis   SARO, de Strategische Adviesraad Ruimtelijke ordening en Onroerend Erfgoed, heeft z’n advies over de nieuwe Visartsluis klaar. De raad geeft dit advies naar aanleiding van de beslissing van Vlaams minister Ben Weyts (N-VA), om voor de nieuwe sluis, de optie Visart te kiezen. Van bij het begin heeft Groen Brugge tegen deze beslissing geprotesteerd. “De vele onteigeningen vinden we onaanvaardbaar. Zoveel gezinnen verliezen hun woning. Bovendien wordt Zeebrugge nog meer in twee verdeeld, terwijl de woonkernen juist naar elkaar moeten toegroeien”, zegt lijsttrekker Raf Reuse. Groen vindt dan ook haar gelijk terug in het advies van SARO. “Het advies is vernietigend voor de keuze van Ben Weyts”, zegt Zeebrugse Groene Johan Michels. De Strategische Adviesraad deelt onze zorg dat de optie Visart op nautisch vlak het slechtst scoort. Bovendien wijst ze op de mogelijke gevolgen: “Het onderzoek stelt verder dat een nautisch minder goed scorend alternatief meer risico’s met zich meebrengt, zoals een grotere kans op een botsing met de oevers; een grotere kans op een aanvaring tussen schepen onderling (…) Aldus bestaat de kans dat bij extremere weercondities de toegankelijkheid van en naar de achterhaven niet altijd verzekerd kan worden”.  Ook het gebrek aan maatschappelijk draagvlak stelt de adviesraad aan de kaak:“Desalniettemin is het voor SARO onduidelijk of er een voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor het voorkeursalternatief ‘Visart’. Dit blijkt alvast niet eenduidig uit de resultaten van het geïntegreerd onderzoek en overleg”. SARO stelt zich ook vragen over de impact op de leefbaarheid van Zeebrugge.  “Dit advies sterkt Groen in onze strijd voor de Zeebruggenaren”, aldus Raf Reuse. “De leefbaarheid van de woonkernen moet altijd op de eerste plaats komen. Daar blijven wij voor vechten”.  Johan Michels: “Geen enkel scenario is ideaal. We zijn ons daarvan bewust. Vandamme-Oost is echter de beste keuze van allemaal: het minst impact op de inwoners en goed voor de doorvarende schepen. Ook bij de keuze voor dit alternatief zijn nog aanpassingen mogelijk. Eventueel kan ook het alternatief Verbindingsdok dat duidelijk een grotere draagkracht heeft in Zeebrugge, mits de nodige aanpassingen aan het ontwerp, een aanvaardbaar alternatief zijn. Groen gaat voor een keuze die zowel voor de haven als voor de leefbaarheid een positieve impact heeft. De beslissing van Ben Weyts is nog niet definitief. We hopen dat de minister op basis van dit advies zijn keuze wijzigt”.