A 11 en de vergeten fietser.

08 November 2013

 De stad Brugge gaf positief advies i.v.m. de aanleg van de A 11, maar had toch enkele bedenkingen voor het fietsverkeer.  De Fietsersbond reikte het stadsbestuur enkele terechte bedenkingen aan, die Groen mee onderschrijft.  Zij vragen: Ter hoogte van het eerste knooppunt, nabij de Blauwe Toren, waar er een aansluiting wordt voorzien tussen de N31 en de A11: de plaatsing van een fietshelling zodat voor fietsers vanuit Brugge Zeebrugge verder bereikbaar blijft via de Patentestraat. Op die manier wordt ook de nieuw voorziene wijk Zeewege perfect bereikbaar met de fiets. Daarbij ook een 2° fietshelling voorzien zodat de Patentetraat ook verbonden wordt met de Krinkelstraat. Op die manier wordt de landelijke fietsroute Brugge-Zeebruggestrand over Zeveneke-Patentestraat behouden.  Immers, volgens de plannen die thans voorliggen komt de Lentestraat in industriegebied te liggen en is dit niet langer een aangewezen plaats voor fietsers. Langs de randweg Blauwe Toren naar de Pathoekeweg dient enkel ten zuiden van de randweg een fietspad te worden voorzien. Op die manier valt een gelijkgrondse kruising weg, samen met alle gevaren voor de zwakke weggebruiker die, zoals de plannen nu voorliggen, een drukke weg over moet. Waar het niet anders kan, en waar er dus wel gelijkgrondse kruisingen zijn van fietspaden met lokale en drukbereden wegen: de plaatsing van een vluchtheuvel en/of verkeerslichten. Ten zuiden van Lissewege wordt voorgesteld om een verbinding voor fietsers te laten tussen de Stationweg en Ter Doestdreef en dit door middel van een trap met 2 fietsgoten, zoniet moeten fietsers kilometers omrijden. En een fietsverbinding en de Nieuwe Groenestraat en het fietspad ten zuiden van de A11.   Destijds, in 2008, werd 1,5 miljoen EUR geïnvesteerd in de aanleg van de Gentelefietsbrug en fietsverbinding van Brugge naar de nabijgelegen gemeenten Zuienkerke en Blankenberge.  Wij vragen een zelfde aandacht voor de Brugse deelgemeenten.  De voorstellen die door de Fietsersbond worden gedaan, maken het mogelijk dat er een volwaardige fietsverbinding ontstaat of blijft bestaan tussen Brugge en haar eigen deelgemeenten Zeebrugge, Lissewege, en dit door de plaatsing van slechts 2 hellingen.  Als dit alles werd meegegeven samen met het advies van de Stad Brugge, zal de fietser u dankbaar zijn.  Graag het standpunt van het college.