"Weinig consequent bomenbeleid van de Stad Brugge"

31 Augustus 2019

Een maand geleden verleende het Brugse Stadsbestuur een vergunning voor de kap van 41 bomen in de Klauwijzerstraat in St-Andries. In plaats van bomen bij te planten, dit overeenkomst één van de beleidsdoelstellingen van het nieuw bestuur, kiest het Brugs stadsbestuur er blijkbaar nog altijd voor bomenkap, al dan niet op vraag van bewoners.

Bezorgde buurtbewoners hebben ons gecontacteerd en vonden dat het absoluut niet kon dat 41 gezonde bomen zouden worden gekapt.

Dat er nieuwe bomen zouden worden aangeplant, is een doekje voor het bloeden, het duurt immers weer vele jaren, vooraleer kleine boompjes tot volledige wasdom komen en de natuurwaarde van oude, gezonde bomen, is nog steeds veel groter dan deze van nieuwe, jonge bomen.

Het nut van bomen kan niet genoeg benadrukt worden. Bomen brengen groen in onze wijken en zorgen voor zuivere lucht. Bovendien brengen ze heel wat verkoeling en in tijden van hitte kan dit tellen.

Meer in het bijzonder dien ik toch het beleid van Schepen Van Volcem op de korrel te nemen, enerzijds doet zij een oproep aan de Bruggelingen om zelf bomen in hun tuin te planten, maar aan de andere kant laat zij toe dat gezonde en waardevolle bomen gekapt worden.

Een paar maanden gelegen, hebben we op de agenda een uitvoerig punt in de gemeenteraad zien passeren ivm boomverjonging. Toen heeft schepen Van Volcem gezegd dat het de bedoeling is dat het stadsbestuur zich niet onder druk laat zetten door het ongenoegen van een aantal bewoners, die menen overlast van bomen te ondervinden.

Blijkbaar is het stadsbestuur niet consequent in haar beslissingen en daden

Groen zou het apprecieren dat er een eenduidige visie komt ivm bomenbeleid op het Brugs grondgebied.

Daarom de vraag naar het Stadsbestuur;

-wat is het beleid ivm kappen van bomen ? wat zijn de bepalende criteria voor kap dan wel behoud ? Door wie laat de Stad zich adviseren ?

-binnen welke termijn gaat het stadsbestuur over tot het aanplanten van meer hoogstammen, in straten en pleinen

-is er door de stad reeds een bomenbeheersplan opgesteld ?


Gemeenteraadslid Marleen Ryelandt