"Slimme Fietslamp brengt veiligheid van schoolroutes in kaart."

01 September 2019

We mochten het enige tijd in de krant lezen, de leerlingen van de school de Frères zouden gebruik maken van een sensor, een slimme fietslamp, die tot doel heeft fietsroutes in kaart te brengen en deze fietsroutes ook veilig te maken.

Ook in Mechelen maakte of maakt een basisschool reeds gebruik van een dergelijke app.

Mechelen wil een slimme stad zijn en koploper zijn in het gebruik van slimme toepassingen.

We hopen dat ook Brugge dit wil.

Blijkbaar wil men met de resultaten aan de slag om ons fietswegennetwerk te analyseren en te verbeteren en om inzicht te krijgen in veilige routes en zicht te krijgen op de door de leerlingen afgelegde routes en verzamelde gegevens.

Het is zonder twijfel cruciaal om het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren bij kinderen en jongeren.

Werd het project van de Frères reeds geevalueerd ? (dit aan de vooravond van de start van het nieuwe schooljaar)

Zullen ook nog andere scholen ingeschakeld worden ? Zal Brugge in de toekomst nog meer van dergelijke slimme apps gebruiken ?

Wat zal Brugge doen met de verzamelde gegevens ?

Wie is eigenaar van de app/sensor ? werden die aangekocht door de Stad Brugge ? Is er een gebruiksovereenkomst ? Wie zal eigenaar worden van de verzamelde gegevens ?

Gmeenteraadslid Marleen Ryelandt