“CD&V gaat volledig uit de bocht met voorstel rond starterswoningen.”

06 Mei 2013

CD&V (nationaal) stelt in haar (lokaal) informatieblaadje voor om sociale woningen tijdelijk toe te kennen aan jonge gezinnen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor een sociale woning. Concreet zouden 20% van de jaarlijks bijkomende sociale woningen de eerste periode (3-6-9 jaar) als starterswoningen fungeren. Die jonge gezinnen kunnen dan tijdelijk betaalbaar wonen en de sociale huisvestingsmaatschappijen halen extra geld op omdat deze starters wel het maximale sociale huurtarief betalen. Dit is een ondoordachte maatregel op de kap van de zwaksten.In Vlaanderen stonden eind 2009 meer dan 81000 personen op de wachtlijst. Het leeuwendeel zijn vandaag alleenstaanden en één-oudergezinnen. Het aanbod sociale woningen is nu al veel te klein. Als we daarbij nog eens een percentage voorbestemmen voor de lage middenklasse, dan wordt het voor de mensen op de wachtlijst nog meer schrijnend. We hopen daarom dat CD&V Brugge dit voorstel niet volgt.Brugge scoort met amper 6,3% sociale woningen slecht ten opzichte van het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden dat 8,4% bedraagt. Jong Groen wil dat het aantal sociale huurwoningen versneld opgetrokken wordt tot 10%. Trouwens: over een tiental jaar moet Brugge wettelijk een aanbod hebben van 9%. Brugge mag die verantwoordelijkheid als centrumstad niet ontlopen en moet dus nog een serieuze inspanning leveren.“Als er meer sociale woningen zijn, zullen de wachtlijsten slinken en zal de gewone woningmarkt afkoelen,” aldus Bruno Mostrey. “Dit komt op zijn beurt ook ten gunste van alle jonge gezinnen. Meer sociale woningen is, in tegenstelling tot dit eenzijdige voorstel, een duurzaam antwoord dat iedereen ten goede komt. Waar wachten we op?”Het CD&V-idee is misschien een leuk verhaal voor jonge middenklasse gezinnen die het inderdaad moeilijk hebben om een betaalbare woning te vinden. Maar als het voor de lage middenklasse al niet gemakkelijk is, hoe moeilijk moet het dan niet zijn voor de armsten onder ons? Zij hebben het nog veel moeilijker om de huur te betalen. Dat de CD&V solidariteit van de laagste inkomens vraagt om het wonen voor de middenklasse gezinnen betaalbaar te maken, is ronduit stuitend en riekt naar electoraal gewin.“Dit voorstel gaat volledig uit de bocht,” vindt Bruno Mostrey, voorzitter van Jong Groen Brugge. “Vindt de CD&V het normaal dat in hun voorstel net aan de armsten gevraagd wordt om de iets rijkere medeburger bij te staan? Dat vinden wij niet kunnen.”Bruno MostreyVoorzitter Jong Groen Brugge | 3de plaats gemeenteraad voor Groen Brugge