22 apr 2018

Voorstelling plaats 7 lijst Groen Brugge

Ivan De Clerck neemt de zevende plaats op de lijst van Groen Brugge.

Ivan is nu met pensioen (62 jaar oud) maar vroeger actief bij Pattyn Packaging lines  als project ingenieur. Pattyn Packaging Lines brengt automatische verpakkingslijnen wereldwijd aan de man.

Behoud en uitbreiding van natuur is voor mij heel belangrijk, behoud van open ruimten, behoud van oudere bomen die ons zuurstof, rust, schaduw verschaffen.

West-vlaanderen is de bosarmste regio van Europa en nog altijd gaat ons areaal aan bos en natuur erop achteruit. Bestaande natuur en bossen moeten we beschermen ! Hoe vaak moet natuur nu niet wijken voor weeral een ondoordachte verkaveling.  

Ik ga vaak in de clinch met de besturen die niet altijd zo groenminded zijn maar door dialoog is er toch al een kentering merkbaar. Er wordt toch al beter nagedacht maar er is zeker nog een lange weg te gaan.

Meer groen creëren langs straten en lanen. Mensen sensibiliseren om voor meer natuurlijke tuinen en omgeving te kiezen die de biodiversiteit verbetert voor planten, vogels, insecten.

Ook moeten we zuiniger met energie omspringen , België is het meest verlichte land ter wereld.

We kunnen straatverlichting intelligent maken door gebruik te maken van detectoren zodat verlichting brand als nodig. In Brugge stad kunnen we opteren voor meer zonnepanelen in de vorm van dakpannen die het visueel nadeel beperken.