Wonen

We kijken vandaag de dag nog steeds zeer beperkt naar de verschillende mogelijke woonvormen. We grijpen te vaak terug naar huurwoningen, verkavelingen, appartementen. Maar er kan ook sprake zijn van cohousing, wooncoöperaties, …

Daarom is het belangrijk dat stad Brugge toekomstgerichte woonvormen ondersteunt en zelf in gang zet. Door ruimtes en materialen te delen kunnen gezinnen duurzamer omspringen met materialen, is dit vaak milieuvriendelijk en zorgt het vooral voor een sterkere sociale samenhang.

Door renovaties en een actief beleid voor duurzame woningen wonen we ecologischer. Maar Groen Brugge wil dit ook betaalbaarder maken. Naast sociale woningen willen we ook de sociale huurmarkt versterken.