Sociaal beleid

Groen Brugge zet in op zorgzame buurten. Het eerste wat telt is dat mensen zich thuis voelen in de buurt waar ze wonen. Er zijn ontmoetingsplekken en activiteiten voor iedereen, genoeg hulp- en zorgvoorzieningen, winkels, groen, speelruimte, veilig verkeer. 

De actief zorgzame buurt is een toekomstmodel voor de organisatie van zorg. Dit model krijgt een sterke plaats in de beleidsplannen ‘zorg’ . Een hoge kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaal-baarheid moeten voorop blijven staan Cruciaal is dat de meest kwetsbare bewoners van onze stad steeds van een goede en betaalbare zorg kunnen genieten. In een landschap waar zorg ook steeds meer door privébedrijven wordt aangeboden is het essentieel dat we de zorgrechten van alle burgers garanderen. 

Preventie op ziekten van allerlei aard, zowel  fysisch als psychisch-emotioneel,  is dat mensen zich goed  voelen in hun leef (woon)- en werkomgeving. Hier speelt de buurt- buurtwerk een belangrijke rol. Ook de laagdrempeligheid naar geestelijke gezondheid via de wijkcentra kan heel belangrijk zijn. We moeten af van de anonieme grootschaligheid, maar de mens en zijn onmiddellijke omgeving weer centraal stellen.