Samenleven en diversiteit

Veiligheid is een basisrecht. Iedereen moet zich veilig en geborgen kunnen voelen in onze stad.  Die veiligheid garanderen we op verschillende vlakken gaande van anti-fietsdiefstalbeleid tot het creëren van een positief uitgaansklimaat. De politie is de partner van de bewoners, daarbij speelt de wijkagent een belangrijke rol.

Verder willen we ook inzetten op een toegankelijke dienstverlening en informatie, maar ook toegankelijke openbare ruimte en mobiliteit.

Groen Brugge omarmt ook haar diversiteit. Hierbij omarmen we mensen van verschillende roots, genderidentiteit of geloof.  Stad en OCMW doen hun best om nieuwkomers zo snel mogelijk te integreren.