Ruimtelijke orderning

Groen Brugge wil in onze stad gaan voor een duurzaam ruimtelijk beleid. We beschermen de open ruimte en kiezen voor een versterking van de kernen en verdichting. Basisvoorzieningen (winkels...) en openbaar vervoer zijn nabij en bereikbaar. We vertrekken hierbij steeds van de bestaande kwaliteiten van de stad / het dorp en het landschap.

Groen Brugge wil het sluimerend stadsontwikkelingsbedrijf activeren met een stadsbouwmeester als deskundige en stimulerende kracht voor een ecologische en efficiënte stadsontwikkeling. Daarbij is het onze bedoeling het passief volgend beleid om te buigen door als stad zelf initiatieven te nemen.

Jouw open ruimte is multifunctioneel, maar het medegebruik gebeurt met respect voor de draagkracht van het gebied. Prioriteit moet gaan naar de hoofdfuncties landbouw, natuur, bos en water. En dat water en groen willen we ook binnenbrengen tot in het centrum van je stad of gemeente, zo is er letterlijk een afkoeling en vermindert het risico op overstromingen.